aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Meer risico's vragen aandacht

Frank RubelVeiligheidsrisico’s in scholen en op andere publieke plekken vragen meer aandacht; ook bestuurlijk en niet alleen in tijden van corona.

Dat is één van de conclusies uit verschillende Bouwstenen-bijeenkomsten in september 2020.

 

Meer dan techniek

Veiligheid wordt nu vaak gezien als een technische aangelegenheid, maar is dat niet. Het gaat om veel meer dan techniek. Frank Rubel, beleidsmedewerker huisvesting bij scholenstichting Swalm en Roer: “Je weet vaak niet goed wat gebruikers in en met het pand doen. Zo klimt bijvoorbeeld de conciërge snel op het dak als er een bal op ligt, zonder de veiligheidsaspecten in acht te nemen. Ook zie je soms dat er meer kinderen in een klas zitten dan waarvoor het gebouw is ontworpen en wat de installaties aan kunnen.”

Veelheid aan regels

Het is een hele opgave om in compliance te zijn; te weten aan welke wetten en regels je moet voldoen. Het boekje van Sertum is hierbij een handig naslagwerk, maar toont ook aan hoeveel regels er zijn. Met zoveel regels is het een hele opgave om alle documenten rond de regels zoals meet- en inspectierapporten op orde te hebben. Peter Meijboom, adviseur openbaar onderwijs Innoord: “Als je iets nodig hebt is het vaak grasduinen in je documenten. Vaak vind je het dan wel, maar het is heel veel en erg gestructureerd is het vaak niet.”

Beter op het netvlies

Dat blijkt ook uit de inventarisatie van het Landelijk Coordinatiecommissie Ventilatie. Veel scholen konden de gegevens niet aanleveren en/of hadden hiervoor geen tijd. “Het is ook een kwestie van aandacht”, zeggen betrokkenen. Om het thema meer op het netvlies te krijgen heeft de gemeente Rotterdam een veiligheidsatlas opgesteld en hierover voor collega’s een lunchlezing gegeven. Diverse scholen houden dergelijke bijeenkomsten ook.

Paard achter de wagen

Johan Smit“Alle thema’s gelijk aanpakken is vrijwel niet te doen”, zegt Johan Smit van RPS. “Je kunt het themagewijs volgens een gestructureerde aanpak doen, zoals al heel gebruikelijk is bij brandveiligheid, legionella en asbest. Of afgaan op incidenten zoals nu gebeurd bij corona of recent bij loden leidingen. Maar beter dan het paard achter de wagen te spannen is het probleem te voorkomen door professioneel veiligheidsrisicomanagement en beleidsmatig richting geven aan veilige en gezonde gebouwen. Dan weet je bestuurder ook waar de risico’s liggen en welke prioriteit er aan moet worden gegeven.”

Meer inzicht

Als je meer inzicht en overzicht hebt over je veiligheidsrisico’s heb je al een hele stap gemaakt. Om hierbij te helpen deelt RPS haar schema’s en voorbeeldrapporten via de website van Bouwstenen.

 


Meedoen?

Dat kan! Wordt partner en sluit je dan aan bij het netwerk Onderhoudsmanagement of een van de andere Bouwstenen-netwerken om meer en vaker kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van risico-management.

 

En meld je aan voor Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december 2020.

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners