LinkedInYouTubeTwitter

14 Makelpunten in wording

Een Makelpunt is gericht op het matchen van vraag en aanbod van ruimte, met als doel bestaande gebouwen beter te benutten en tegelijkertijd 'maatschappelijke' doelen te realiseren.

 

Afgelopen jaren is er veel werk verzet en zijn verschillende Lokale Makelpunten opgericht. Deze werkgroep is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij een Makelpunt in wording. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van Makelpunten die reeds zijn gerealiseerd.

 

Ambitie voor de langere termijn is een landelijk dekkend netwerk van Makelpunten.

 

Deelnemers

Mensen die in de eigen omgeving concreet een Lokaal Makelpunt willen opzetten. Voorwaarde is wel dat deze Makelpunten in wording zich in een vergelijkbaar ontwikkelingsstadium bevinden.

 

Activiteiten

Er worden in principe vier bijeenkomsten georganiseerd:

  • Drie bij één van de deelnemers voor onderlinge uitwisseling en om elkaar vooruit te helpen bij het realiseren van een eigen Makelpunt aan de hand van een eigen stappenplan;
  • Eén voor uitwisseling in breder verband en de nieuwe agenda.

Buiten de bijeenkomsten weten de deelnemers elkaar te vinden voor vragen en onderlinge uitwisseling en via de website van Bouwstenen wordt informatie verzameld en verspreid.

 

Bijeenkomsten worden in principe vormgegeven rondom de stappen of sporen zoals opgesteld door de Makelpunten die inmiddels operationeel zijn. Terugkijkend op hun pionierswerk, herkennen zij vier processtappen. Per stap/spoor worden een aantal vooraf vastgestelde resultaten opgeleverd, waarover integraal wordt besloten.

 

 

Daarnaast bepaalt de groep zelf hoe een en ander verder inhoudelijk wordt ingevuld en of er naast de reguliere bijeenkomsten nog andere activiteiten worden opgepakt. Activiteiten tot nog toe vindt u hier.

 

Data

De bijeenkomsten in 2014 zijn:

 
Kosten en aanmelden
Partners van Bouwstenen kunnen gratis deelnemen of met korting (zie ook hier). Wel graag even aanmelden. Overige deelnemers betalen € 750,- (excl. BTW) per deelnemer per jaar, ingaande op de dag van aanmelding.

 

U kunt zich hier aanmelden voor de werkgroep Makelpunten in Wording.

 

Aanvullende ondersteuning

Desgewenst kunnen de deelnemers op uurbasis ook één op één ondersteund worden door de trekker van deze groep. 

 

Meer informatie

 

Zie ook:

Wilt u de Makelpunten-brochure of het artikel 'Makelpunt Middenland bestaat twee jaar', een voorbeeld hoe het kan werken, per post ontvangen, stuur dan een e-mail.