LinkedInYouTubeTwitter

1410 Samenwerking binnen MFA's

Op donderdag 2 oktober 2014 is het Bouwstenen-netwerk MFA ondernemers te gast bij Prismare te Enschede.

 

Glenn licht toe: er wordt gewerkt langs 3 thema’s, namelijk werk, samenwerking en klant. Werk is inmiddels goed op streek. Vandaag starten we met samenwerking. Glenn wil op korte termijn aan de slag met klant.

 

Samenwerking binnen Prismare

Evert van den Beld neemt ons mee in het verhaal van Prismare. Prismare is een initiatief van woningcorporatie De Woonplaats, en draait inmiddels 10 jaar. Het team Prismare beheert en exploiteert 3 MFA’s in de gemeente Enschede.

 

Voor Prismare speelt de context een belangrijke rol; de vuurwerkramp in Roombeek. Na de ramp is een proces op gang gebracht waarin samen met de bewoners gestart is met de wederopbouw. Bewoners en gebruikers kregen een terugkeergarantie. Er hebben uitgebreide trajecten plaatsgevonden om de behoeften van de wijk op te halen.

 

De focus bij Prismare is van en voor de wijk. In Roombeek zijn 3 clusters ontwikkeld, een zorgcluster door Domijn, een cultuurcluster en een voorzieningencluster door De Woonplaats.

 

In Prismare zijn de 20 oorspronkelijke partners allemaal nog aanwezig. Vaste huurders zijn o.a. de scholen, kinderdagverblijf en de bibliotheek. Daarnaast zijn er zorgwoningen. Er wordt geprofiteert ‘in deze tijd’ van de ‘afkoop’ van de vastgoedverplichtingen die destijds heeft plaatsgevonden, waardoor de impact van de bezuinigingen meevalt.

 

Voor aanvang vonden ‘cirkeloefeningen’ plaats; partners konden aangeven wat hun mate van participatie zou zijn en moesten dat commitment bevestigen met een handtekening. In navolging vinden nog steeds sessies ‘kopje suiker lenen’ plaats; om de 3 maanden bevragen partners elkaar op wat ze van elkaar mogen verwachten. Recent heeft, in het kader van een herpositionering, een positiespel plaatsgevonden waarbij de partners een ‘positie in de bus’ hebben gekregen (rem, gaspedaal, stuur).

 

Prismare wil een pand zijn voor iedereen. De focus ligt niet op een ‘probleem’. De verwachting is dat dit een andere ‘energie’ oplevert. Er ontstaat verbinding en dat kan corrigerend werken. Het gewenste imago: in Prismare wil je erbij horen (sexy zijn). Na opening werd vastgesteld dat 80% van het gebruik tot 16.00 uur plaats vond. Gebruikers werd gevraagd hun ruimten 's-avonds open te stellen voor de buurt. De gekozen insteek daarbij was om gewoon te doen en uitdagingen gaandeweg de rit te beschrijven.

 

Prismare is actief op zoek gegaan naar verenigingen (die passen binnen concept, niet teveel focus op zorg), en past een systeem van ‘flexhuur en ruilhandel’ toe. Vaste huurders krijgen huurcompensatie voor het beschikbaar stellen aan verenigingen. Deelname verenigingen op basis van wat zij kunnen betalen. Voor het prijsverschil ontwikkelen verenigingen programma’s voor de wijk, waarbij zij worden geholpen door Prismare.

Inmiddels zijn er 52 verenigingen die programma’s ontwikkelen en leveren voor de stad. Het effect is dat welzijn door bewoners zélf wordt georganiseerd. Prismare is bezig om het verdienmodel hiervan te beschrijven. Daarnaast kenmerkt Prismare zich ook door de ‘verdichting’ van functies; theater is tevens aula van de school, sporthal wordt centraal gebruikt.

Er is een sterke focus op cultuur. Het effect is dat naar het theater gaan onderdeel van de lifestyle van ouders en kinderen wordt.

 

Partners in Prismare hebben werkafspraak: als we elkaar bellen neem je gelijk op (want dan speelt er ook echt wat). Je hebt een inspanningsverplichting om de ander te helpen cq iets te ondernemen. Alles binnen Prismare is openbaar. Het effect is dat ‘eigen nest’ bevuilen nauwelijks voorkomt, en als het gebeurd de dader snel gevonden is.

 

Evert heeft binnen Prismare de rol van ‘aanjager’ en ‘bruggenbouwer’. In de beeldvorming lijkt Evert/zijn team niet te behoren bij de corporatie. De ‘look en feel’ van Prismare roept ook geen associatie met de corporatie op. Daardoor ontstaat de vrijheid om de gewenste rol te kunnen spelen, bijvoorbeeld het aanspreken van buurtbewoners op ‘als jullie iets willen, moet je het zelf doen en ik help’. John typeert Evert als de ‘customer advocate’.

 

Tijdens een vragenrondje zoomen we in op een aantal thema’s:

  • Horeca: er was sprake van een exploitant in een formule. Dat leverde veel gedoe op. De insteek is het nu in eigen beheer te (laten) doen (dagbesteding) en door de buurt (verenigingen tekenen in voor avond). De afdeling vastgoed heeft een tijdelijke huurkorting gegeven, en neemt het verlies.
  • De partijen die hun ruimten in de avonduren beschikbaar stellen aan de wijk krijgen daarvoor een huurkorting maar ontvangen geen ontvangsten van gebruik door de verenigingen.
  • Nog op te pakken: effect meten voor de wijk

 

Evert geeft 2 ‘tips voor onderweg’ mee:

  • Blijf creatief denken
  • Zorg voor een goede inhoud én voor goede marketing!

 

Kernwaarden: verbindende factor voor Lumen

John Overmeer is eigenaar van Jobra, oorspronkelijk begonnen als leverancier van projectinrichting. De ervaringen met brede school De Matrix deed hem inzien dat voor partners in een MFA-ontwikkeling vertrouwen, samen en cultuur bepalende factoren zijn. We hebben de neiging ons te focussen op het ‘wat’ terwijl het over het ‘waarom’ zou moeten gaan. Dit is ook wetenschappelijk verklaarbaar omdat het ‘waarom’ uit andere delen van de hersenen komen dan het ‘wat’.

 

Hij laat het filmpje zien dat The Ausbilders hebben vertoond tijdens The Big Improvement Day.

 

De les: “wanneer mensen hun eigen betekenis leren ontdekken, kunnen ze deze ook zichtbaar maken”.

 

Op basis van deze inzichten heeft Jobra een methodiek ontwikkeld die is toegepast bij de ontwikkeling van de nieuwe MFA Lumen in Enschede:

  1. Song2value: elke participant wordt gevraagd 1 song in te leveren die alles zegt over de nieuwe MFA.
  2. Poster power: de kinderen in de school worden gevraagd posters te ontwerpen met wat de MFA volgens hen zou moeten ‘brengen’.
  3. Storytelling: een sprookje dat wordt ‘ingekleurd’ door de kinderen van het kinderdagverblijf of de peuterschool.

 

Het doel van de oefeningen: zichtbaar, werkbaar en voelbaar. Kernwaarden worden goed beschreven, en vertaald naar het gebouw. Hierdoor worden het geen loze woorden. Integraliteit (proces en inrichting) is dus belangrijk, alsook marketing en branding.

 

Door partijen wordt een letter of intent getekend om eea te bekrachtigen. Lumen moet, zoals ook Prismare, thuis van de wijk worden. Met als beoogd effect: ‘kom je aan Prismare kom je aan de ziel van de wijk’.

 

Zie hier de presentatie van John. Glenn bedankt John voor zijn bijdrage.

 

Rondleiding door Prismare

 

 

Glenn dankt Evert voor zijn toelichting en gastvrijheid.

 

Hij wijst iedereen op de Bouwstenen-agendabijeenkomst van 4 december a.s. Aanmelden kan hier.