LinkedInYouTubeTwitter

1.5 Begroten en verantwoorden

 

Keurmerk Chefproof Voor de uitvoering van het vastgoedmanagement wordt aangesloten bij de begrotings- en verantwoordingscyclus van de gemeente.

 

Eens in de vier jaar wordt de raad geconsulteerd over de volgende zaken:

  • hoe de vastgoedportefeuille wordt onderhouden en welke gelden zijn geprognotiseerd voor het levenscyclusbeheer, verduurzaming en vernieuwing van de gemeentelijke gebouwen;
  • of er aanpassingen nodig zijn in het vastgoedbeleid in verband met externe (bijvoorbeeld de lokale vastgoedmarkt) of interne ontwikkelingen.

 

Jaarlijks wordt aan het College van B&W gerapporteerd:

  • welk vastgoed de organisatie in haar bezit heeft en hoe is deze over de deelportefeuilles en gebouwcategorieën is verdeeld;
  • wat de prestatie van de vastgoedobjecten is op de prestatievelden. Daarbij wordt gekeken naar de financiële prestatie, publiek doel, tevredenheid van de gebruiker, ontwikkelingskansen en de technische staat;
  • wat het perspectief voor elk pand is (handhaven, vernieuwen, afstoten, et cetera);
  • of en in welke mate de portefeuille te verduurzamen is en welke bijdrage vanuit vastgoed wordt geleverd aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente (afhankelijk van de gemeentelijke afspraken en duurzaamheidsambities).

 

Toelichting
De rapportagekalender kan er als volgt uitzien:

Voorbeeld Rapportagekalender

 

Bron
Bijeenkomst Spelregels vanuit duurzaamheid (17 maart 2016) en Vastgoednota (gemeente Ede, november 2016)

 

Meer informatie