LinkedInYouTubeTwitter

1510 Menukaart kostprijsdekkende huur

Op woensdag 7 oktober komt het netwerk Financiële Experts bij elkaar in Alphen aan den Rijn, om het concept van de menukaart kostprijsdekkende huur te bespreken. Dit concept, samengesteld door alle deelnemers aan het netwerk, blijkt aanleiding voor enkele stevige discussies. Onderstaand de resultaten waar we alvast een tipje van de sluier over willen oplichten.

 

Wel of niet scheiden van subsidie- en huurstromen?

Ondanks dat de politieke realiteit wel eens anders kan zijn, pleit de werkgroep unaniem voor het scheiden van subsidiestromen en huurstromen, zodat de kostprijs van een maatschappelijk initiatief helder in beeld komt. Kortom; breng de kostprijsdekkende huur, op welke manier dan ook bepaald, volledig in rekening en verstrek als gemeente subsidie aan die huurders die deze huur niet op kunnen brengen én binnen de doelgroep van de gemeente vallen.

 

Marktbenadering of begrotingsbenadering?

Deze discussie is nog niet volledig beslecht. Wij hebben aanhangers van een volledige marktbenadering van het vastgoed (marktwaarde, korte looptijd, marktconforme restwaarde, etc.) en aanhangers van het principe dat de gemeente nou eenmaal boekhoudkundige regels heeft, dus dat je daar maar het beste bij aan kunt sluiten (boekwaarde, afschrijftermijn en restwaarde is boekwaarde grond zonder indexatie). De uitkomst van deze discussie zal zijn verwoord in de definitieve versie van de menukaart.

 

Wel of geen advies in de menukaart?

Op veel onderwerpen ziet de werkgroep toegevoegde waarde in het verstrekken van een advies over de toe te passen huurprijsmethodiek. Voor sommige onderdelen zijn er echter meerdere wegen begaanbaar. De menukaart zal dus een combinatie zijn van adviezen en mogelijkheden om uit te kiezen.

 

De komende weken gebruikt de werkgroep om de puntjes op de i te zetten, zodat deze veelomvattende menukaart tijdens de Najaarsbijeenkomst op 3 december gepresenteerd kan worden.

 

Volgende bijeenkomst

Woensdag 2 december bereiden we onze sessie tijdens de Najaarsbijeenkomst met elkaar voor en praten we verder over waarde. En uiteraard zien we elkaar op 3 december in Veenendaal. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld; graag nog even doen! Aanmelden kan achter deze link.

 

 Najaarsbijeenkomst 2015