LinkedInYouTubeTwitter

1508 Workshop Maatschappelijk vastgoed en fiscaliteit

Op woensdag 19 augustus is er in De Rooie Cent in Amersfoort een workshop over Maatschappelijk Vastgoed en Fiscaliteit. Dido Westrik en Nikita Brameijer, beiden werkzaam bij Fiscaliade, nemen ons deze dag mee in de wereld van vennootschapsbelasting en BTW/BCF. Dido en Nikita hebben allebei ruime ervaring op hun kennisgebied en zijn werkzaam voor verschillende publieke organisaties.

 

Tijdens de gebruikelijke introductieronde blijkt dat de deelnemers verschillende achtergronden hebben. Zoals wel te verwachten, is het grootste deel van de deelnemers werkzaam bij gemeenten, maar er zijn ook makelaars/taxateurs en deelnemers die werkzaam zijn bij adviesbureaus. De gevolgen van de invoering van de VPB bij overheden is een hot item onder de aanwezigen.

 

De ochtend: VPB

Dido Westrik, Fiscaliade's Ochtends staat een verdieping van de VPB op het programma, door Dido Westrik. Aan bod komen de redenen van de invoering van de VPB bij de publieke sector en de gevolgen hiervan. Conclusie is dat er nog veel onduidelijk is omtrent de interpretatie van de nieuwe regelgeving, invoering is per 1 januari 2016.

 

Opmerkelijk is de impact die de invoering heeft voor de nieuw te voeren financiële administratie. Er moet namelijk jaarlijks een fiscale jaarrekening worden opgesteld, wat voor de nodige administratieve werkzaamheden zorgt. Tevens wordt het belang van het opstellen van een juiste beginbalans in de jaarrekening aangestipt. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst nadelige financiële effecten zijn. Zie hier de presentatie van Dido.

 

Nikita BrameijerDe middag: BTW en BFC

Na de, overigens zeer goed verzorgde lunch, is het 's middags tijd voor de BTW en BFC door Nikita Brameijer. Aan bod komt de geldende regelgeving en het verschil in optreden van de publieke sector als overheid of als ondernemer. Ook worden een aantal casussen besproken, die vanuit de deelnemers zijn aangedragen.

 

De workshop wordt om 15.00 uur afgerond en door de deelnemers als zinvol ervaren. Dank aan Dido en Nikita!