LinkedInYouTubeTwitter

1610 Spelregels, ontwikkelingen en Agenda 2017

Op vrijdag 7 oktober komen de Chefs bijeen in Utrecht. Jurriën Brombacher en Sam Versluis verwelkomen ons in Utrecht. Na een kort rondje splitsen we in twee groepen. Groep 1 gaat met elkaar in gesprek over nota’s en groep 2 over de kwetsbaarheid van de vastgoedorganisatie.

 

Perspectieven en verduurzamingsnota’s

De bespreking van het Meerjaren Perspectief Vastgoed Almere en de verduurzaming van het vastgoed in Apeldoorn leveren een goed gesprek op over het wel, niet en het waarom van meerjarenplanning en aansluiting bij de meerjaren begroting (MPB) en meerjaren verantwoording (MPV). Maar ook over de informatie die wel of niet openbaar is en vertrouwelijke gesprekken met de raad. Het onderwerp vraagt om verdieping. Almere neemt het initiatief voor een vervolgbijeenkomst.

 

De (kwetsbare) vastgoedorganisatie

Wat betreft het vastgoedmanagement is er een groot verschil tussen grote, middelgrote en kleine gemeenten. Ze begrijpen elkaar onderling beter, hebben gelijksoortige functies en kunnen elkaar goed vooruit helpen, met als doel kennis/expertise te delen, mobiliteit en het opvangen van pieken en dalen in het werk.

 

Via de specifieke netwerken van Bouwstenen kunnen ze elkaar vinden. Er gaan allerlei ideeën over tafel die bijval krijgen en waarmee we aan de slag gaan:

  • Voor grote gemeenten een landelijk netwerk, met verschillende disciplines die aansluiten bij Bouwstenen-netwerken, waaronder beleid, chefs vastgoed, portefeuillemanagers, financieel, juridisch, verduurzaming, eigenaars-onderhoud, gebruikers. Bouwstenen stimuleert dat binnen de groepen ook taken verdeeld worden, zoals bij chefs (twee letten op regelgeving vanuit Den Haag, twee op subsidies, enz). Chefs stimuleren dat ze meedoen en bieden ruimte.
  • Kleine gemeenten proberen we regionaal te organiseren met één aanspreekpunt per gemeente voor meerdere terreinen. Dit is ook handig voor enquêtes en benchmarks. Je weet nu niet wie heeft beantwoord en daarmee hoe je resultaten moet interpreteren.
  • De vacaturebank van Bouwstenen is gratis voor partners en gaan we beter opnemen in de (nieuwe) website. Dito met een klussendienst voor ‘kenniscowboys’. Marianne zoekt uit hoe wild dat laatste volgens de wet mag zijn.
  • We gaan profielen ontwikkelen voor diverse functies (idee voor Agenda 2017).

 

Makelpunten

Fons is ziek en baalt ervan, maar op initiatief van Oss, Utrecht en Doetinchem gaan we proberen Makelpunten op te schalen. We gaan een website maken waar alle Makelpunten van partners op komen (over en weer verwijzen). Deze website is 1 december klaar en wordt tijdens de Najaarsbijeenkomst gepresenteerd. We hopen dat ook andere gemeenten aanhaken.   

 

Onderwijshuisvesting

De VNG, PO-Raad en VO-Raad hebben een voorstel naar OCW gestuurd hoe om te gaan met renovatie. De gemeente Enschede heeft hierop gereageerd. Op 1 december hebben we er een sessie over met ruimte voor uitleg, discussie en reactie.

 

Er is ook een nieuwe wet in de maak rond het oprichten van nieuwe scholen. Gaat vooral over nieuwe vormen (andere richtingen, geen denominaties) en niet over huisvesting en bekostiging. Wellicht ook hier meer samen optrekken.

 

Spelregels vastgoedmanagement

’s Middags pakken we even flink door met de spelregels. Het is en blijft een tussenproduct en zo gaan we er mee naar buiten. Aan een hard copy zitten in dit verband voor- en nadelen. Dat geldt ook voor andere vormen waarin we ze (kunnen) gieten.

 

De bolletjes krijgen andere benamingen en de uitleg daarvan wordt in de hoofdstukken opgenomen. Twee aan twee nemen we de spelregels door. Verbeteringen uiterlijk 12 oktober naar Ingrid. Henk doet beleid, Erwin portefeuille sturing, Jan accountmanagement, Marianne levencyclusbeheer en Martin facilitair management.

 

MFA’s

Marianne de Widt licht toe hoe het gaat met het onderzoek naar MFA’s. Op 14 oktober is er een bijeenkomst over organisatiemodellen in Utrecht waarbij ook twee Belgische gasten zijn. In Arnhem wordt gewerkt aan een coöperatie voor zeven MFA’s. Tijdens de Najaarsbijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

 

 


Vervolg

  • 1 december Najaarsbijeenkomst, zie de speciale website en de mogelijkheid voor aanmelding (ook gratis voor je bestuurder)
  • 2 bijeenkomsten in 2017 (worden ingepland)
  • 1 excursie naar België (in voorbereiding)
  • Vacatures kunnen naar nieuws@bouwstenen.nl
  • Graag procesbeschrijvingen naar nieuws@bouwstenen.nl

Een voorzet voor de kennisuitwisseling in 2017 volgt.