LinkedInYouTubeTwitter

1701 Enquête Vastgoed in ontwikkeling

Type organisatie
Aantal gebouwen
Oppervlakte gebouwen (in m2 BVO)
Kenmerken gebouwen (% van totaal aantal gebouwen)
Waarde eigen portefeuille
Overig vastgoed (aantal)
Ingevuld door