LinkedInYouTubeTwitter

1701 Managen van integrale contracten (do's en don'ts)

Op 18 januari 2017 duiken we met zo'n 25 deelnemers in de vraagstukken rond integrale contacten en formuleren we do's en don'ts.

 

Vijf do’s & don’ts voor integrale contracten

Van UAV ’12 naar UAV-GC. Dat is in codetaal de beweging van traditioneel aanbesteden naar geïntegreerde contractvormen. Waarom zou je deze stap moeten maken? Hoe zorg je dat je er klaar voor bent? Hoe houdt je grip als je geen directievoerder meer hebt? Deze en andere vragen stonden centraal in een kennissessie vorige maand in Utrecht.

 

ToolsWat vraag je eigenlijk aan de markt?

Een van de aanwezige gemeenten staat voor de opgave om een nieuwe huisvesting te realiseren en oriënteert zich op de wijze van aanbesteden en uitvragen. Judith Anjema van OPPS sluit in haar presentatie naadloos aan: “Realiseer je dat je geen gebouw vraagt, maar huisvesting.”

 

Iedereen kan het, of niet?

Ton van Erp is betrokken bij de vernieuwing van het Provinciehuis in Gelderland. Geïntegreerd werken kan op elke schaal zo stelt hij: "Het gaat niet primair om de systematiek, maar om je houding."Sjaak Keuvelaar sluit aan. Uit eerdere ervaring weet hij dat je niet perse grote bedrijven nodig hebt om op een andere manier te gaan werken. “Een bedrijf met 20 mensen leert waarschijnlijk sneller dan een groot concern.” En wanneer ben je als gemeente er aan toe? Opnieuw Sjaak: "Als werkopdrachten niet gezien worden als contracten dan heb je nog een lange weg te gaan."

 

OnderhoudGeen werkorders, wel leren ruzie maken

Het draait om vertrouwen, zo wordt vaak gezegd. Joost Jansen van Rijkswaterstaat maakt duidelijk dat vertrouwen wat anders is dan ‘geloven dat het wel goed komt’. Rijkswaterstaat kijkt naar verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten, zoals kundigheid van de potentiële partner. Maar ook zelfbeheersing is een aspect waar op gelet wordt. “Je moet leren ruzie maken met elkaar.” Een belangrijke inzicht voor de aanwezige gemeenten: “Wij gebieden niet, we vragen om aan te tonen”.

 

Ruimte om te leren

Joost benadrukt de noodzaak om te mogen leren binnen een contract. “Fouten maken mag, zolang je er maar van leert. Wat doe je om te voorkomen dat dezelfde fout nog een keer gemaakt wordt?”. Hij merkt op dat in de praktijk fouten en afwijkingen door elkaar gehaald worden. Een afwijking betekent dat iets anders verloopt dan je had verwacht of in het contract beschreven staat. Over hoe je daar mee omgaat moet je afspraken maken.

 

Top 5 do’s & don’ts

Wat zijn nu de belangrijkste do’s & don’ts voor het toepassen en managen van integrale contracten op decentraal niveau. De kennissessie leverde er 5 op:

  1. Stel jezelf de vraag: waarom zou ik überhaupt kiezen voor een integrale contractvorm en wat levert het mij op?
  2. Als je niet klaar of fit bent voor een integraal contract: doe het niet!
  3. Organiseer aan de voorkant (het inrichten van) samenwerking en bijbehorende (proces) afspraken op lange termijn: 20% is kennis en 80% is houding en gedrag.
  4. Denk aan de voorkant na over hoe om te gaan met veranderende eisen /wensen en onvoorziene omstandigheden voordat het contract getekend is.
  5. Maak gebruik van kennis/ervaring en beschikbare instrumentaria om de kansen en issues voor uw opgave inzichtelijk te krijgen. Ga dus niet wielen opnieuw uitvinden!

 

Do’s & don’ts voor de verschillende projectfasen

Hoe acteren in verschillende fasen? Hier treft u de do’s en don’ts in de voorbereidings-, aanbestedings-, bouw-, exploitatie- en samenwerkingsfase die uit deze sessie zijn gekomen. Heeft u nieuwe inzichten? Laat het ons weten, dan voegen we ze toe.

 

Meer informatie