LinkedInYouTubeTwitter

1803 Chefs Vastgoed - doorontwikkeling vastgoedorganisatie

Op vrijdag 16 maart 2018 zijn ruim 20 chefs vastgoed te gast in Eindhoven. Het wordt een volle dag waarin veel wordt uitgewisseld en in gang gezet.

 

De ronde

We starten met een rondje kennismaking (veel nieuwe chefs) en actuele thema’s.  Er komt van alles voorbij; verduurzaming, organisatie, financieel (ontvlechten en verbinden), brandveiligheid en meer.  Fons doet een oproep aan Axxerion-gebruikers zich bij hem te melden. Inmiddels zijn diverse mails die kant op. 

 

Ontwikkeling vastgoedorganisatie

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de (gewenste) veranderingen in de eigen organisatie. Belangrijk is de basis op orde te houden en de gedrevenheid van de mensen vast te houden. Iets minder (beleidsarm) operationeel werk en focus op de technische kant. Meer aandacht voor de beleidsrijke kant van het werk, strategische afstemming en aandacht voor het contract- en informatiemanagement (dichterbij). Saneren, reorganiseren, verjongen.

 

In de publicatie over rollen in het vastgoedmanagement wordt het strategische, tactische en operationele mooi met elkaar verbonden en het biedt zo een gemeenschappelijke taal.

 

Michiel licht toe wat ze in Eindhoven hebben gedaan om het vastgoedmanagement beter te organiseren. Zie zijn presentatie in de bijlage voor meer informatie.

 

Input voor Bouwstenen-netwerken

Ingrid vertaalt de gesprekken naar hetgeen we in Bouwstenen-verband kunnen doen:

  • Beleid en vastgoed; goede vragen gebaseerd op feiten en wat echt werkt
  • Vastgoed en beleid (vastgoedsturing); relatie met beleid, invulling pro-actief adviseren
  • Makelpunten hebben zich ontwikkeld tot matchmakers
  • Netwerk onderhoud zou ook Contractmanagement kunnen heten; daar ligt immers de focus
  • Informatiemanagement; beleidsinfo, data-gedreven werkwijze, meten wat we wel weten (80% bezetting zegt niets, € x  voor het museum per bezoeker of inwoner meer) 

 

Toekomst platform

Om mee te kunnen groeien met het netwerk en voor de toekomst van het platform, heeft de Bouwstenen-ondersteuningsorganisatie behoefte aan meer professioneel personeel, een betere financiële basis en een betere werkplek. Het zou fijn zijn als meer gemeenten meedoen en Bouwstenen op het pad wordt gebracht van mensen die het netwerk vooruit kunnen helpen. Ook het verzoek allemaal nog eens te kijken naar de eigen deelname aan diverse netwerken zodat we voornoemde veranderingen ook met elkaar kunnen oppakken, zowel in de diepte als breedte.

 

Landelijk onderzoek vastgoedorganisatie

Ingrid licht de plannen toe. Doel is bewustwording en vergelijking tussen gemeenten (weten waar je staat qua professioneel vastgoedmanagement) en dat 90% van de gemeenten meedoen (om met hele sector vooruit te komen). Dit willen we o.a. realiseren door drie bestaande onderzoeken te bundelen, waar mogelijk te verbeteren vanuit gemeentelijk en onderzoeksperspectief) en de data (al of niet anoniem) beschikbaar te stellen aan onderzoekers die het kunnen verrijken/combineren met andere data, waardoor we allemaal wijzer worden. Alle relevante organisaties zijn gevraagd. Instituut VGM, bbn, Metafoor en de Hanzehogeschool (deel van Barometer) doen mee. Later kan dit wellicht nog worden uitgebreid, maar voor nu is het belangrijk om 'de boel aan de praat te krijgen'.

 

Willem Raaijmakers (Breda) licht toe dat Erwin van Proosdij (Enschede) en hij het een goed idee vinden (sectorbreed), mee gaan doen en zitting gaan nemen in de onderzoekscommissie, bestaande uit gemeenten en onderzoekers (goed onderzoek, mogelijke dwarsverbanden met andere onderzoeken).

 

Reacties op de vragenlijst

De reacties op de vragenlijsten zijn als volgt:

  • De eerste lijst is aardig voor bewustwording, maar biedt onvoldoende relevante en vergelijkbare info. Methodisch kan het beter. Waarop wil je sturen? Ook goed nog een keer te kijken naar de volgorde van de vragen en de schakering in de antwoordmogelijkheden.
  • Met de tweede lijst is mooi aangesloten bij de publiatie over rollen, maar is te lang. Grond zou meteen in de eerste vraag kunnen zitten (strategische vastgoed en grond) en daarna niet meer.     

 

Aanvullende reacties en meegevers kunnen naar ingrid@bouwstenen.nl of Willem.

 

Middagprogramma

Daarna is het tijd voor de lunch en de safari langs duurzame en slimme gebouwen. Lees hier de impressie van deze safari.

 

 


Vervolg

Eerstvolgende bijeenkomst is 30 mei. Ingrid heeft een bijeenkomst samen met de VNG geregeld zodat we input kunnen leveren voor het klimaatakkoord dat na de verkiezing en voor de zomer wordt opgesteld. Noteer de datum vast in de agenda. Zie hier het programma.