aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1805 Portefeuillesturing vanuit financieel perspectief

Op woensdag 16 mei 2018 komt het Bouwstenen-netwerk Corporaties BOG/MOG bij elkaar in Hilversum. Thema van de bijeenkomst is ‘Portefeuillesturing vanuit financieel perspectief’.

 

Gastheerschap

Gastheer Joeri Broere, Teamleider Commercieel Vastgoed bij de Alliantie, ontvangt de 11 managers BOG/MOG en verzorgt de rondleiding door het geheel gerestylde hoofdkantoor.

 

Inleiding op het thema

Collega Geby de Jong introduceert het onderwerp aan de hand van een korte presentatie. Hij presenteert ons de woningaantallen, totaal 53.000 woningen en het aantal BOG panden, meer dan 1.100. De cijfers geven goed de verhoudingen weer en daarmee de positie van de afdeling BOG binnen De Alliantie organisatie.

 

Bewegend tussen beleid en aanpak, tussen aanhouden of verkopen leven de volgende vragen: “Wat is de optimale BOG portefeuille? Hoe houd je een goede balans tussen financieel en maatschappelijk rendement? Wat adviseer je de assetmanager en vastgoedmanager over de optimalisatie van de portefeuille? Over welke kansen, die er liggen? Op welke manier kom je tot de juiste vastgoedbeslissingen vanuit financieel perspectief?


DrieKamerModel als basis

Vervolgens gaat Rein Bakker, directeur portefeuille- en assetmanagement bij Batavia Groep, dieper in op de materie aan het hand van het bekende DrieKamerModel. Bezien vanuit dit model gaat het bij portefeuillesturing vooral om afwegingen tussen maatschappelijk presteren enerzijds - denk aan verduurzaming of zorgen voor leefbare buurten - en de beschikbare financiële ruimte - wat kan de corporatie betalen? - anderzijds.

 

Vervolgens wordt de portefeuillesturing uitgewerkt en vindt nadere analyse van het financieel presteren van de verschillende vastgoedobjecten en -complexen plaats. Waar nodig worden maatregelen getroffen om de prestaties op object- of complexniveau te verbeteren; bijvoorbeeld door het opheffen van onderhoudsgebreken. Juist voor BOG-MOG geldt dat het aanpassen van de huur- en/of de contractvoorwaarden bijdraagt aan het verbeteren van de (financiële) prestaties. Bovendien geldt dat de financiële prestaties (rendementen) niet los staan van de risico’s. Bij contracten met een relatief hoog betalingsrisico, is een hoger rendement zeer wenselijk.

 

Op dit moment hebben veel corporaties als doel om de voorraad BOG te verkleinen. De vraag die zich dan onmiddellijk aandient is in hoeverre het verstandig is om goed om een goed renderend object/complex te verkopen. De rente is immers erg laag waardoor het aanwenden van de verkoopopbrengst voor het aflossen van leningen financieel gezien niet aantrekkelijk is.

 

Rein vat zijn inleiding samen in drie punten:

  1. kijk vanuit financieel perspectief naar ‘cash’ en vermogen
  2. kijk naar rendementsrisico  
  3. ‘op de agenda’, lees: wees zichtbaar als BOG-MOG!

 

 

What's next?

Datum en programma voor de volgende bijeenkomst volgt, maar we zijn in ieder geval te gast bij Rochdale Amsterdam.

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners