LinkedInYouTubeTwitter

Bijzondere ontmoetingen

Op 20 september 2018 komt het netwerk met bestuurders en directeuren in het onderwijs bij elkaar in de Rooie Cent in Amersfoort.

 

De lokale agenda

Ontmoeten, buitenspelen en een activiteitgerichte en duurzame leeromgeving zijn belangrijke punten voor de lokale agenda. Ook het zorgonderwijs zal de komende jaren de nodig aandacht vergen. Dat was in hoofdlijn de conclusie uit een Bouwstenen-bijeenkomst met bestuurders uit het onderwijs. Zie ook onderstaand artikel in Schoolfacilities.

 

Ontmoeten

We willen de genoemde punten stuk voor stuk bij de kop pakken, ons inzicht hiervoer verdiepen en kijken hoe we het praktisch kunnen vertalen. We beginnen bij het "ontmoeten". Wat betekent ontmoeten in de context van het onderwijs (waarom, wat) en wat vraagt dat van het schoolbestuur qua organisatie van de school en de inrichting van de gebouwen en de buitenruimte.

 

We doen dat vanuit onder andere vanuit de notie dat veel scholen inzetten op talentontwikkeling en individueel onderwijs, maar er ook op sociaal gebied wel wat te leren valt en in de wetenschap dat steeds meer kinderen zich eenzaam voelen.

 

Hoe doen we dat

We doen dat tijdens een etentje in Cafe de Rooie Cent. Via het menu leiden we u door het programma en gaat u met uw disgenoten in gesprek. Het programma wordt opgewarmd door de gastvrouw.

 

Bijzondere gasten

Naast de deelnemers uit het netwerk nodigen wij een aantal extra gasten uit die onze gedachten kunnen verdiepen en ons wellicht nieuwe gezichtspunten kunnen bieden. Allemaal bijzondere gasten, waaronder jongeren (voor eigentijdse plekken), een exploitant van bijzondere ontmoetingsplekken en innovatoren in het publieke domein. Zij gaan ons ook helpen de vertaling naar onderwijs te maken.

 

 

Datum, tijd en locatie

  • donderdag 20 september 2018
  • 17.00 - 20.00 uur
  • de Rooie Cent, Hooglandseweg Zuid 34, 3813 TC Amersfoort (route)

 

 

Bent u erbij?


Er is plaats voor maximaal 20 schoolbesturen/directeuren en 5 extra genodigden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor genodigden en bestuurders van PO-scholen (ivm vergoeding vanuit PO-raad). Bestuurders en directeuren van andere scholen kunnen met dit netwerk meedoen als zij partner van Bouwstenen zijn of worden of op naam zijn uitgenodigd. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

 

Ter inspiratie

  • Leuke plekken; de Chocoladefabriek in Gouda, voorbeeld van een Third place (Bouwstenen, maart 2018) 
  • Third places, recentie van het boek van Aat Vos over Third places'; het cement van de samenleving waar ontmoeten, leren, werken en consumeren gaan vaak hand in hand gaan (Bouwstenen, januari 2018) 

 

Meer informatie

Datum
Open of besloten
Besloten
Organisatie
Bouwstenen