LinkedInYouTubeTwitter

Maatschappelijk vastgoed op de (burger)begroting

Op 4 oktober 2018 komen we bij elkaar rond punt 5 van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018 (Besluitvorming faciliteren) en zoomen we speciaal in op de (burger)begroting. Iedereen is welkom. 

 

Ervaring met maatschappelijk vastgoed en burgerbegrotingen 

Joop Hofman van de Rode Wouw, groot voorstander en expert in burgerparticipatie, deelt zijn ervaringen, visie en verwachtingen rond de burgerbegroting. Centraal staat de vraag: Kan de burgerbegroting als instrument ingezet worden om met inwoners keuzes te maken in het accommodatiebeleid? Aan bod komen onderwerpen als:

  • Welke gemeenten zijn er mee bezig en hoe; welke overeenkomsten en verschillen?
  • Hoe zitten voorzieningen en vastgoed hier in?
  • Welke inzichten en handvaten geeft het de burger?
  • Is zo'n burgerbegroting ook handig voor de raad?
  • Hoe staat verduurzaming in zo'n burgerbegroting?

 

Besluitvorming faciliteren

Vervolgens kijken we hoe we, vanuit onze eigen expertise en het verhaal van Joop, de besluitvorming rond voorzieningen en vastgoed in de samenleving door de raad en het college (beter) kunnen faciliteren. Kunnen we de burgerbegroting als instrument inzetten om het niveau van een kern of keuzes te maken in het aanbod van sportaccommodaties, buurthuizen etc?

 

Resultaten

De resultaten van deze bijeenkomst neemt ieder mee naar huis en worden ook verwerkt tot een artikel voor de publicatie In Control 2018; over informatiemanagement rond vastgoed- en facilitymanagement in de publieke sector.

 

Programma

09.30  Inloop met koffie en thee
10.00  Aftrap door Patrick Gering, trekker van het netwerk Beleid & Vastgoed
10.10  Presentatie Joop Hofman over de burgerbegroting en de relatie met maatschappelijk vastgoed
10.45  Praktijkoefening met de burgerbegroting aan de hand van een casus
11.15  Terugkoppeling ervaringen
11.30  In kleine groepjes verkennen we de kansen van burgerbegroting voor keuzes in het accommodatiebeleid
12.00  Plenaire terugkoppeling en discussie
12.30  Netwerklunch

 

Datum, tijd en locatie

  • donderdag 4 oktober 2018
  • 10.00 - 13.00 uur
  • De Rooie Cent, Hooglandseweg Zuid 34, Amersfoort

 

 

Ook meedoen?

Deze bijeenkomst is gratis voor deelnemers aan de netwerken Beleid & Vastgoed en Financiële Experts. Overige belangstellenden kunnen meedoen voor € 150,- (exclusief BTW).  

 
U kunt zich hier aanmelden.

 

 

 

Meer informatie:

Datum
Aantal dagen
0.50
Open of besloten
Open
Organisatie
Bouwstenen