aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1810 Leefbaarheid in stadsbuurten

Op de 11de verdieping van het kantoor van Rochdale met een prachtig uitzicht (360 graden view) over Amsterdam komt op donderdag 11 oktober 2018 het Bouwstenen-netwerk Corporaties BOG/MOG bij elkaar. Vandaag is het thema ‘Leefbaarheid in buurten’.

 

Gastheer en inleider

Vandaag is Maurice Kokhuis, manager zakelijke markten bij Rochdale niet alleen onze gastheer, hij verzorgt ook de inleiding en presentatie over het onderwerp. In zijn functie was Maurice op zoek naar de invloed van BOG/MOG op de leefbaarheid van buurten. Aangezien de informatie daarover niet direct voorhanden was, heeft hij er in het kader van zijn ASRE studie een onderzoek naar gedaan. 

 

Sturen op leefbaarheid met BOG 

Met de titel van zijn presentatie ‘Sturen op leefbaarheid met BOG’ is de toon gezet. Vervolgens poneert Maurice de stelling: “BOG levert een bijdrage aan de leefbaarheid!”  De discussie is gestart en de vragen volgen elkaar in rap tempo op: van “hoe meet je leefbaarheid?” tot “wat zijn commerciële (niet daeb) en wat maatschappelijke activiteiten?“ Overige vragen zijn: “Waar in investeren? En wanneer draagt BOG bij aan de leefbaarheid? Wat zijn de lessen in de praktijk? etcetera”.


Voor de bijdrage van BOG kijken we met elkaar naar financieel rendement, fysieke uitstraling, omvang portefeuille (slechts 2% van totaal aantal vhe, en slechts 4% van de marktwaarde). Ook staan we stil bij randvoorwaarden als afstand tot stedelijke - en culturele voorzieningen, het aantal buurtvoorzieningen en de concentratie van detailhandel.


De praktijk leert ons het volgende:

  1. de buurt staat centraal in verhuurplannen
  2. samenstelling o.b.v. absorptievermogen van de buurt
  3. stedelijke functies hebben licht negatief effect
  4. concentratie van detailhandel vermijden
  5. differentiatie en kleinschaligheid zijn leidende principes
  6. negatieve effecten compenseren

 

Excursie WOW

We vervolgen de middag met een excursie naar WOW, de tot culturele hotspot getransformeerde HTS aan de Wiltzanghlaan. Het gebouw biedt plaats aan een hostel, kunstenaars, restaurant en creatieve hotspot. De transformatie is gelukt door de nauwe samenwerking tussen het Stadsdeel West en Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam en een hotelonderneemster.

 

Enkele cijfers: De voormalige HTS beslaat 8.500 m2 commerciële en niet commerciële functies. Naast de publieke functies zoals restaurant, galerie, werkplekken en ateliers zijn er op de eerste twee verdiepingen circa 50 studio’s, betaalbare woon- en werkplekken voor afgestudeerde (buitenlandse) kunstenaars. Op de twee verdiepingen daarboven zijn low budget hostelkamers gesitueerd voor circa 350 gasten/toeristen.

 

Met de WOW is getracht een meerwaarde te creëren voor de stad in het algemeen en de Kolenkitbuurt in het bijzonder.

 

Het Wilde Westen 

We sluiten af in café Wilde Westen, gevestigd in het voormalig GAK-gebouw in Bos & Lommer. Restaurant Wilde Westen is zo’n all day hotspot en verzamelplaats van en creatieve broedplaats voor jonge ondernemers in Amsterdam.

 

Al met al een leerzame en inspirerende bijeenkomst met, juist door de kleine groep, veel diepgang. 

 

 

Wat volgt?

Graag tot 4 december op onze Jaarbijeenkomst (1 toegangskaart is inbegrepen bij het lidmaatschap). Nog niet aangemeld? Wacht niet te lang, meld je nu aan en verzeker je van deelname.  

 

 
Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners