LinkedInYouTubeTwitter

1901 Doelen kiezen

Amarena AmersfoortOp donderdag 31 januari 2019 komt het netwerk Vastgoedsturing bij elkaar in de Amarena in Amersfoort.

 

In de bijeenkomsten in 2019 gaan we op basis van praktijkcasussen en actuele onderwerpen met elkaar verkennen hoe je als portefeuillemanager goed kiest. Tijdens deze eerste bijeenkomst leren we van de ervaringen van de SRO.

Praktijkvoorbeelden SRO

We worden ontvangen door Tjeerd Meijer, technisch manager bij de SRO. SRO is exploitant van maatschappelijk vastgoed en sportbedrijf, in eigendom van de gemeenten Amersfoort en Haarlem.

 

Voor SRO is het bij uitstek zaak om afspraken te maken met haar opdrachtgevers over de te leveren prestaties. Zij maakt meerjarige afspraken met haar opdrachtgevers over de wijze waarop het gemeentelijk vastgoed geëxploiteerd moet worden: welke technische prestaties moeten worden gehaald (onderhoudsniveau, duurzaamheidsambitie) en welke maatschappelijke prestaties (benutting, type activiteiten)?

 

Voor de opdrachtgevende gemeente is het zaak expliciet te maken welke prestaties zij per pand verlangt. Door te rapporteren over de eigen prestaties, maar ook over de klanttevredenheid, kan SRO inzicht geven in de behaalde resultaten.

 

Vanuit haar expertise in hoe je een pand goed operationeel kan exploiteren wordt SRO ook betrokken bij nieuwbouw- of herontwikkelingsplannen. Met een voorbeeld van de herontwikkeling van een zwembad laat SRO zien hoe ze waarde voor de gebouweigenaar heeft toegevoegd door te adviseren op gebied van functionele aanpassingen, energiebesparing en het voldoen aan wettelijke eisen. Tegelijkertijd wordt uit het voorbeeld het belang duidelijk van een heldere opdracht: door het ontbreken van een portefeuillemanager bij de opdrachtgever en doordat de opdrachtgever twijfelde over renovatie of sloop/nieuwbouw was het voor SRO niet eenvoudig om aan de verwachtingen te voldoen: welke prestatie wordt verlangd?

 

Een tweede voorbeeld betreft de nieuwbouw van de Amerena. Bij dit gebouw was SRO nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp en het exploitatiemodel. Hierbij is heel nadrukkelijk gekeken naar hoe het complex werkend kon worden gekregen. De uitdaging was de mix van enerzijds nationale topsporteisen aan een wedstrijdbad en springtoren en anderzijds de inbreng van lokale sportverenigingen met de inzet van vrijwilligers.

 

Het eindresultaat mag er zijn en wordt met trots getoond tijdens een rondleiding door de gebouwbeheerder. Wat niet wegneemt dat de gebouwbeheerder graag zijn wensenlijst had ingebracht in het ontwerpproces. Dan gaat het om details die de werking van een gebouw verbeteren, zoals gekleurde tegels om het droge van het natte deel te onderscheiden of de plek waar je als zwemmer je handdoek kan ophangen.

Financiële prestatie-indicatoren

Aansluitend presenteert Tobias Wolfgram, portefeuillemanager Den Haag, zijn MSRE-onderzoek naar welke financiële prestatie-indicatoren gemeenten gebruiken. Duidelijk wordt dat veel gemeenten vooral op kasstromen sturen, waarbij het al een opgave is om de kasstroom te verbijzonderen. Het sturen op een rendementscijfer blijkt veelal een brug te ver, terwijl dit wel nuttige informatie oplevert voor bijvoorbeeld de kostendekkendheid. Enkele van zijn aanbevelingen worden nu door de gemeente Den Haag geïmplementeerd, waarmee zijn onderzoek direct een praktische toepassing krijgt.

 

 

What's next?

De volgende bijeenkomst is op 9 april in Zoetermeer. Onderwerp zal zijn risicomanagement: hoe kan de portefeuillemanager risicomanagement inzetten om beter te sturen? Wil je er een bijdrage aan leveren? Laat het ons weten.

 

 

Meer informatie

Bijlage Size
Presentatie Tobias Wolfgram (Den Haag) (284.57 KB) 284.57 KB
Scriptie Tobias Wolfgram (Den Haag) (2.36 MB) 2.36 MB
Presentatie Tjeerd Meijer (SRO) (2.6 MB) 2.6 MB