LinkedInYouTubeTwitter

2009 Verbinden van strategie en praktijk

Op woensdag 30 september 2020 gaan Jan Bon (Den Haag), Jan Kappers (Utrecht), Thomas Nobel (Twynstra Gudde) en Ingrid de Moel (Bouwstenen) - allen fysiek aanwezig in de Rooie Cent - in gesprek met elkaar en de online deelnemers van het netwerk onderhoudsmanagement.

 

We doen dat in een setting waarbij we elkaar ook in de ogen kunnen kijken en dat is toch fijn.

Bottom line

Aan de orde zijn de hordes om te nemen bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en de dagelijkse praktijk. Op het eind hebben we zeker 10 tips te pakken waarbij de duim omhoog gaat en waarmee we vanuit onderhoud aan de slag kunnen. Teveel om op te noemen, maar bottom line is dat het voor duurzame instandhouding van belang is vanuit het onderhoud beter aan tafel te komen bij het opstellen van de portefeuille routekaart en daar de kennis van de panden, (het contact met) de huurders en het gebruik in te brengen, samen met de grote pot met gold die vaak voor onderhoud beschikbaar is.

Belangrijke voorwaarden

Goede informatie (slimme meters, monitor, gebruikerstevredenheid) en een strakke organisatie, waarbij iemand echt verantwoordelijk is voor een pand en het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma met maatschappelijke impact (DMJOP+) zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van het duurzaamheidsbeleid. Net als meer kennis van installatietechnische zaken en een proactieve houding, ook als het gaat om monumenten die op zich al hun duurzaamheid hebben bewezen en dus waard zijn om te investeren.

 

En zo kwam er nog veel meer voorbij; soms abstract en dan weer heel praktisch over bloktijden en het opsporen van lekken.

 

Genoeg om op door te bouwen. En laten we daar nu net veel zin in hebben; doorbouwen, ook in tijden van corona.

 

What's next?

3 December hebben we onze landelijke Maatschappelijk Vastgoeddag. We hopen dit zowel online als op locatie te kunnen organiseren. Nadere informatie volgt maar de datum kan al in de agenda.

 

 

Meer informatie

 

presentatie zonder namen.