LinkedInYouTubeTwitter

1301 Aanbieden of meedoen

Op 11 januari 2013 kwam het netwerk van MFA-ondernemers bijeen in de Pleats in Friesland. Gast was Toine Nagel van WOW! Na een kort welkomswoord van Glenn van der Vleuten en een voorstelrondje ging de bijeenkomst van start.

 De Pleats

Aanbieden of meedoen

Toine Nagel noemt zichzelf een dwarsdenker. Hij heeft een achtergrond in de commerciële dienstverlening, in het bijzonder in de media (Radio 2). Zijn uitgangspunt; "Wat is de vraag en hoe stemmen we het aanbod hierop af" Hij heeft zich verwonderd hoe dit bij MFA’s wordt vormgegeven. MFA’s ontstaan doorgaans uit ‘ambtelijke plicht’ of opportuniteit. De opdracht komt niet van de wijkbewoner. De opgave is dan; "Hoe zorgen we dat wijkbewoners de MFA adopteren?" Dat begint bij elkaar leren kennen. Tip: Stap dus niet in de valkuil om te enquêteren maar ga onderzoeken! Belangrijk daarbij is te beseffen dat mensen eerst handelen en daarna beredeneren waarom ze iets doen.

 

Onderzoeken en samensmeden

Het is belangrijk zicht te krijgen op het profiel van bewoners, hun meningen en wensen. Onderzoeksresultaten moeten echter niet blindelings worden aangenomen. Valideer ze. En vooral; laat ze op juiste wijze interpreteren. Praktijkvoorbeeld BaLaDe: wijkbewoners geven aan niet te weten wat er te doen is in de MFA. De neiging van de communicatie-adviseur is dan de contactfrequentie op te schroeven. Dus nog meer te zenden. Terwijl een marketeer zich de vraag stelt: "Waarom is er een ‘mismatch?" Meer zenden kan de afstand vergroten en dus zelfs averechts werken. Wanneer het gaat om adoptie, is het belangrijk om elkaar te leren kennen en een band te creeëren. Dit vraagt om kwalitatief goede communicatie die iets los maakt (‘for sale, baby shoes, never worn’). Vanuit die herkenning of band, kan een merk of identiteit worden opgebouwd. Een handig hulpmiddel is de ‘persona’. Zijn tip: durf een dwarsdenker te zijn!


Gastvrij verbinden; sleutel tot succes

De groep is te gast bij De Pleats. Geesje en haar man zijn reeds 15 jaar exploitant van dit multi-functionele grand-café. Naast zalenverhuur, een restaurant en diverse arrangementen beschikt de Pleats over een openluchttheater. De accommodatie wordt gehuurd van de gemeente. Met de gemeente is afgesproken dat van maandag t/m woensdag cultuur wordt geprogrammeerd. De rest van de week kan commercieel geëxploiteerd worden. Dit is echter geen zwart-wit situatie. Het kan voorkomen dat op een verenigingsavond een commerciële activiteit geboekt kan worden. Vervolgens wordt in goede overleg een alternatief georganiseerd. Sleutel van het succes is gastvrijheid. Geesje geeft ook trainingen over hostmanship; de kunst van het welkom voelen. De Pleats is ook voorloper op het vlak van duurzaamheid (bewuste voeding). Op de website staat een eerste MVO-verslag. De Pleats is actief in plaatselijke bedrijvennetwerken en sponsor van diverse maatschappelijke initiatieven. Op deze wijze zijn zij erin geslaagd een (regionaal) trefpunt te worden voor zowel burgers als ondernemers.


Gastvrijheidtour


Jeannine Sok stond wel op het programma maar was helaas verhinderd. Zij heeft per mail een voorstel gedaan voor een inspiratietour Gastvrijheid Loont. Insteek is om op nuttige en aangename wijze aandacht te geven aan gastvrijheid in de eigen organisatie. Jeannine heeft de inspiratietour vaker georganiseerd en hij is zeer aan te bevelen voor organisaties die met het thema aan de slag willen.


Artikel Glenn


Glenn heeft in samenwerking met Marieke de Kogel (Smart Agent) en steun van Toine Nagel een artikel geschreven over hun ervaringen voor, tijdens en na een woonleefstijlonderzoek bij MFA BaLaDe. Zij beschrijven in ‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ de successen die zijn behaald na de organisatorische en inhoudelijke aanpassingen die naar aanleiding van het onderzoek zijn doorgevoerd bij BaLaDe. De deelnemers krijgen alvast een preview.

Geesje van de Pleats


Volgende keer

Volgende keer is de groep van harte welkom bij de Mediaan in Heerhugowaard. Ook Dok Zuid en Krystal (als combi) uit Apeldoorn bieden hun locaties aan. Voor het programma wordt voorgesteld iemand van de BEM uit te nodigen. Andere ideeen zijn ook welkom.


Afspraken:

  • Nadenken over welke ‘persona’ bij zijn/haar MFA past (tip van Toine)
  • Feedback geven op het artikel van Glenn
  • Bouwstenen stuurt agenda 2013 digitaal na
  • Bouwstenen kijkt of ze met Jeannine Sok een gastvrijheidstour kan organiseren
  • Bouwstenen en Glenn organiseren de volgende groeps-bijeenkomst in maart/april 2013 (suggesties voor het programma nog welkom)

 

 

Meer informatie: