LinkedInYouTubeTwitter

2104 Meer circulair

Een flinke groep verduurzamers praat elkaar op dinsdag 6 april 2021 bij over hun activiteiten en ervaring op het gebied van circulariteit. En onderwerp dat nog weinig concreet is uitgewerkt.

Van het doel af

Het landelijk doel is dat we in 2050 in Nederland een volledig circulaire economie hebben; met als tussendoel het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verlagen in 2030. Maar we weten niet eens wat 100% is. Vooralsnog voegen we, in het kader van het energiebeleid, alleen maar materiaal toe. We bewegen meer van het doel af dan dat we er naar toe bewegen. De inhoud van Hans Korbee’s blog is heel herkenbaar.

Zoeken naar goede vertaling

Van alle duurzaamheidsthema’s krijgt de energietransitie de meeste aandacht. Maar diverse gemeenten hebben via concrete pilots of projecten al wel ervaring met het hergebruik van materialen en circulair bouwen. En dat geldt zeker voor de gemeenten in dit netwerk. Diverse voorbeelden komen voorbij waaronder gemeentehuizen, scholen en culturele centra. En hier en daar zijn er ook gemeenten die het beleidsmatig proberen in te passen, al is dat best lastig en flink zoeken.

Aanpak en verrekening via MJOP

We zoomen op twee voorbeelden concreter in: 

  • De aanpak van Den Bosch die circulariteit verwerkt in het MJOP; toegelicht door Erik Leisink.
  • De wijze waarop Utrecht ermee aan het rekenen is geslagen. Arthur van Loon licht zijn notitie hierover toe.

Beide benaderingen sluiten mooi bij elkaar aan: In het MJOP kan je betere inschattingen maken dan via de weg van boekwaarde en afschrijftermijnen.

Nog veel vragen

Er valt nog veel uit te wisselen over de praktische vertaling van de circulaire doelen. Daar kunnen we elkaar bij helpen. Maar het zou ook fijn zijn als we wat meer concreet houvast krijgen:

  • Gemeentehuis VenloHet is een breed onderwerp waarbij het gaat om ontwikkelen/ontwerpen, beheer, slopen (demonteren), materiaalgebruik, toelevering, samenwerking, afspraken, waardering, financiering, boeken, aansturing, enz. Het zou goed zijn dat wat meer af te pellen. Wat zet echt zoden aan de dijk? Waarop focussen?
  • Wat zijn meer concrete doelen? Meer inzicht in restwaardes zou helpen de doelen concreter te maken. Moeten we het ook niet hebben over minder ruimte en eenvoudigere materialen en technieken?
  • Hoe zitten marktpartijen in het onderwerp? Waar staan zij op dit moment als het gaat om circulair (ver)bouwen, beheer en slopen? Hoe weet je welke bedrijven het goed doen? Welke garanties kan je krijgen?

 

 

What's next?

  • Stuur al je onderzoeken en mooie voorbeelden naar Bouwstenen. Geef daarbij aan of hetwel/niet openbaar gedeeld mag worden via de website;
  • Gebruik de app voor vragen aan elkaar (wie heeft ervaring met, wil meekijken met);
  • Bouwstenen pakt de vragen op met landelijke partijen;
  • En geef ons een seintje als je wilt meedenken met de VNG-monitor.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 17 juni 2021 van 14.00 tot 15.30 uur. Graag tot dan.

 

 

Meer informatie