LinkedInYouTubeTwitter

2107 Verduurzaming, vastgoedorganisatie en actualiteiten

Op 7 juli 2021 hebben deelnemers van het netwerk vastgoedmanagement een zinvolle uitwisseling. Voor degenen die het hebben gemist, onderstaand kort de hoofdlijnen van het gesprek.

VNG-meedenkgroep

Riccardo Moes (gemeente Overbetuwe) licht toe hoe de meedenkgroep, waar hij namens het Bouwstenen-netwerk in zit, eruit ziet en wat daar besproken wordt. Voor ons is vooral het diensten-convenant, de handhaving van de verplichte energiemaatregelen en de lobby (van de VNG) richting Den Haag van belang. Riccardo zal ons via dit netwerk op de hoogte houden. Wij spelen de signalen uit het netwerk door.

Blik op de toekomst

Al pratende komt de praktijk, het beleid en de ontwikkelingen in Europa aan bod. Voor ons van belang:

  • leren denken in kwh/m2/go/jr
  • monitoren van het energiegebruik
  • verbreding naar andere thema’s
  • portefeuilleplan/aanpak

In Bouwstenen-verband werken we daaraan via allerlei berichten, informatie op de site en (gratis) actualiteitencolleges.  

Organisatie nog niet op orde

Maar de praktijk is weerbarstig. De organisatie van de uitvoering is nog niet op orde. De problematiek, zoals beschreven in de apart toegestuurde notitie, is herkenbaar en de genoemde acties worden onderschreven. Hier en daar worden extra accenten gelegd en wat we op dit gebied kunnen oppakken; ieder richting zijn eigen organisatie en bestuur (zie ook de capaciteitsberekeningen in rollen in het vastgoedmanagement en opleidingsbudgetten), de agenda voor een bestuursbijeenkomst en de uitwerking van de notitie. Ook Riccardo ziet mogelijkheden voor het landelijk overleg. Mooie input en aanhaakpunten.

 

 

What's next

De genoemde punten zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de gratis actualiteitencolleges over de verduurzaming, het bestuurlijk oploopje (in voorbereiding) en de bijeenkomst over de NEN 8026.

 

We voegen twee mensen toe aan de groepsapp. Maak daar gebruik van als je vragen hebt of zaken wilt delen.

Meer informatie