LinkedInYouTubeTwitter

2204 Van beleid naar afspraken

Op 14 april 2022 komt het netwerk Juridische Zaken digitaal bijeen. Floris van Galen, advocaat publiek vastgoedrecht, is erbij vanuit de studio van TeekensKarstens Advocaten. Samen met hem praten we over het vertalen van beleid naar (juridische) afspraken.

Actueel: Didam-arrest 

We trappen af met een rondje actuele zaken. Het Didam-arrest komt prominent naar voren. We nemen ruim de tijd om vragen en casussen te bespreken. Wat te doen als het huurcontract met een buurthuis afloopt en we verder willen met dezelfde partij? Mag ik een partij die subsidie ontvangt voorrang geven? Kunnen we bij de ontwikkeling van een IKC in zee gaan met het kinderdagverblijf waarmee we al jaren samenwerken? Floris zit ook goed in dit onderwerp en denkt actief mee. We helpen elkaar vooruit. 

 

Conclusie is dat de Hoge Raad duidelijk is: bij uitgifte van vastgoed, ook als het gaat om verhuur en erfpacht, moeten alle potentiële gegadigden de kans krijgen. Toch is er beleidsruimte als het gaat om maatschappelijk vastgoed. Uitzonderingen zijn mogelijk. Hoe groot die ruimte is, is nog gissen. Het is wachten op nieuwe uitspraken. Het onderwerp zal ons voorlopig niet loslaten.

Checklist voor vertaling van doelen

Image
Floris van Galen

We kunnen er uren over doorpraten, maar willen ook verder met het thema van deze dag. Naomi leidt het in. Met maatschappelijk vastgoed streven we doelen na. Te denken valt aan duurzaamheid, diversiteit en inclusie. De vraag is of en langs welke weg we daar afspraken over willen maken met gebruiker(s) van de panden. 

 

Floris schetst het wettelijk kader waarmee je rekening moet houden. Dat zijn er nogal wat, denk aan regels over aanbesteden, staatssteun en onderwijshuisvesting. Hij stipt ze allemaal aan. Zijn presentatie is te gebruiken als checklist; zegt hij. Ook vertelt hij over de mogelijke vormen, waarop we de afspraken kunnen vastleggen, bijvoorbeeld via een  subsidie, lening of reglement bij de huurovereenkomst. 

Wel of niet juridiseren

Na zijn introductie nemen we de Bouwstenen-notitie ‘Mogelijke afspraken met de gebruiker’ en een aantal subsidieregelingen en duurzaamheidsleningen onder de loep. Er ontstaat discussie. We zijn het met elkaar eens dat het op papier zetten van doelen een goed idee is; daarmee schep je duidelijkheid. De vraag is alleen of je de afspraken moet juridiseren. Floris deelt zijn visie. Hij zegt; door woorden als ‘streven’ en ‘overleg’ te gebruiken maak je afspraken die niet tot doel hebben elkaar voor de rechter te slepen, maar wel richting geven. Dat zet aan het denken.

 

 

Voor in de agenda

De volgende netwerk-bijeenkomst Juridische Zaken staat gepland in het najaar. Zet de datum, 29 september, vast in je agenda. 

En heb je tussendoor vragen, casussen of mooie voorbeelden te delen? Dan ontvangen we die graag. 

What's next petrol

Meer informatie: