LinkedInYouTubeTwitter

2210 Opdracht komende jaren

We hebben het vrijwel allemaal te druk om 12 oktober 2022 naar Amersfoort te komen. Dus doen we de bijeenkomst met het netwerk vastgoedmanagement met zo’n 8 mensen online vanuit huis of werk. Twee concrete thema’s om door te spreken. 

Stijgende energieprijzen

Herkenbare casus: Huurders van oude panden (die mogelijk worden afgestoten en) voorlopig niet worden verduurzaamd zitten met een forse energierekening die ze niet kunnen betalen. Wat te doen?

 • Nemen de huurders ook energie af van de gemeente en heeft die haar vaste contract niet opgezegd… mazzel. 
 • Er zijn gemeenten die niet de hele consumentenprijsindex (CPI) van 14,5% per 1 januari 2023 in de huur verrekenen. Anders dan in het huurcontract pakken ze de kerninflatie als basis, die lager is. Geen twee keer betalen, extreme omstandigheid die je niet jaren wilt meeslepen.
 • Voor diverse landelijke sectoren loopt er een actie richting rijk voor landelijke compensatie (net als voor huishoudens)
 • De energierekening kan een impuls zijn om ruimte beter te gebruiken (panden vrijspelen)
 • En werkt dat allemaal niet dan is het aan de gemeente daarvoor een regeling te bedenken. 

Stand van zaken en voorbeeldregelingen proberen we op de website bij te houden onder de knop rechtsboven. We ontvangen graag jullie verbeteringen/input. 

Didam in de praktijk

Op de website van Bouwstenen is ook veel info over het Didam-arrest te vinden. In de praktijk is het soms wel lastig wat echt nodig is. Verschillende cases komen voorbij.

 • Nieuwe school met kinderopvang. Gesprekken lopen al vanaf voor de Didam-uitspraak. Wel een visie en plannen, nog geen handtekeningen. Tip publiceren met motivatie waarom deze partij(en). Motivatie is dat gemeente als betrouwbare partner haar afspraken ook nakomt.
 • Huisartsenpraktijk. Dito situatie en oplossing.
 • Brede school: andere verdeling ruimte. Wellicht relevant of het om een nieuw contract of aanpassing van een bestaand contract dat nog loopt gaat. Hiervan melding doen (publiceren) kan geen kwaad.
 • Geliberaliseerde pacht jaarlijks af te sluiten in verband met oog op ontwikkeling? Zou je openbaar moeten aanbieden maar veel rompslomp. Wellicht kan de formulering in het contract worden aangepast. Pachtovereenkomst voor langere termijn met opzeggingsmogelijkheid in verband met ontwikkeling voor max 5 jaar? De deelnemers gaan dit intern nog eens na hoe dit in hun gemeente ligt en informeren elkaar via de website van Bouwstenen.
 • Zwembad verhuurd met recht op koop van € 1,-. Staat in het koopcontract iets over huurkoop? Mag deze nu wel één op één worden verkocht?
 • Pand met recht op koop voor een verwachte verkoopprijs in 2027. Hoe komt zoiets in het contract terecht. Geen taxateur durft zich hier aan te branden levert dus nu een patstelling op. 

De gemeente zit niet te wachten op schadeclaims natuurlijk en om die te voorkomen is publiceren altijd goed; transparant en meetbaar. Voor zaken uit het verleden komt het risico voor schadeclaims voort uit het feit dat de wet niet goed is toegepast. En in Nederland hoort iedere burger de wet te kennen en dat geldt zeker voor de overheid. Eigenlijk is dit de tik op de vingers die de rechter heeft gegeven. Reden te meer om het professioneel aan te pakken. Een goede jurist maakt dingen mogelijk zonder onverwachte schadeclaims achteraf.

 

Tijdens de jaarbijeenkomst op 8 december 2022 praten we zeker over deze onderwerpen door. Maar vragen tussendoor mogen ook in de app of rechtstreeks naar Bouwstenen. We helpen graag zoeken.

 

 

What’s next

Graag tot ziens op 8 december 2022. Zie hier de informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

Ik ben erbij

 

Meer informatie