LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Onderwijs (gemeente)

Deze bijeenkomst is speciaal voor leden van het Bouwstenen-netwerk onderwijs gemeenten. We bespreken de actualiteiten, helpen elkaar vooruit en onderzoeken hoe we allemaal beter en sneller vooruit kunnen komen.

Image
Amersfoort

Koers en vraagstukken daarbij

Maar eerst de actualiteiten en zaken waar we in de praktijk van alledag tegenaan lopen om de door de gemeente uitgezette koers vorm en inhoud te geven. Onderwerpen en vragen waar je graag wat tijd voor wilt reserveren, kan je aangeven bij het aanmelden. Dan plannen we daar tijd voor in en kunnen we vast meezoeken. Tijdens de bijeenkomst zelf maken we een rondje voor actuele vraagstukken of zaken om te delen.

Beter vooruit

Daarna bespreken we de mogelijkheden om beter vooruit te komen. Zaken waar we zelf invloed op hebben en waar we elkaar kunnen versterken. Bouwstenen heeft al een aantal opties op een rij gezet, maar wellicht zijn er meer en ook andere acties te bedenken. Welke zijn haalbaar, hoe ziet de planning er dan uit en wie kan wat doen? 

VNG advies: laat het tekort maar zien

Image
Yannick Methorst

De VNG heeft geadviseerd voor de periode na 2025 een niet sluitende begroting te maken en zo te laten zien hoeveel geld de gemeente tekort komt bij de uitvoering van haar (huisvestings) taak. In maart 2022 gaf Rein-Aart van Vugt van Deloit en de Commissie BBV ons ook al dit advies. We hoeven niet tot 2025 te wachten.

Of wel? We gaan in gesprek over de inkomsten en uitgaven voor onderwijshuisvesting van de gemeente, wat er nodig is en tekort om de doelen te halen en op het zicht daarop in de eigen gemeente. Wat is er nodig om het VNG-advies vorm en inhoud te geven? 

Met wie gaan we dat doen?

We doen dat met de leden van het netwerk. Daarbij sluit om 15:00 Yannick Methorst (zie foto), beleidsadviseur VNG aan. 

Lunchwandeling langs 2 scholen

De bijeenkomst vindt plaats in de Rooie Cent. Dat leek ons een passende plek gezien het VNG-advies. Maar we gaan ook een paar scholen in de buurt bekijken tijdens een lunchwandeling. Een bestaande school om de hoek van de straat met woningen erboven en een groene speelplek. En een nieuwe school in een naastgelegen buurt waarop de hoogbouwvisie van de gemeente Amersfoort van toepassing is.

Programma

  • 12.00 uur Lunchwandeling (wij zorgen voor broodjes)
  • 13.30 uur Rondje koers en vraagstukken
  • 14.00 uur Beter vooruit
  • 15.00 uur VNG advies (nodig en tekort)
  • 16.00 uur Afronding en afspraken 
  • 16.30 uur Borrel in ons café

 

 

Meedoen?

Ben je lid van het netwerk dan ben je van harte welkom. We horen graag of je al dan niet erbij wilt zijn en mee gaat met de lunchwandeling. Als je komt zijn we ook benieuwd of je een vraag hebt waarvoor je graag wat tijd wilt inruimen. Dan houden we daar rekening mee in het programma.

Nog geen lid?

Zie hier meer informatie over het netwerk onderwijshuisvesting gemeenten. 

 

Aanmelden

Meer informatie

  • Bericht; Laat het tekort maar zien, over het VNG advies met filmpje (Bouwstenen, augustus 2023).
  • Ontwikkelwerk: Deltaplan Scholen  

 

 Gertjan
Gertjan Kolkman
Event Manager
033 258 4337
Datum
Aantal dagen
1.00
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN