LinkedInYouTubeTwitter

3.9 Specifieke objecten

Keurmerk ChefproofZendmasten
Voor zendmasten voor telecommunicatie of TV op gemeentegrond wordt een recht van opstal gevestigd. Voor zendmasten op een dak wordt een overeenkomst afgesloten. Er wordt gebruik gemaakt van standaardovereenkomsten. Het is huurders alléén na toestemming van de verhuurder toegestaan om overeenkomsten aan te gaan voor het plaatsen van zendmasten.

 

Zonnepanelen
Indien de huurder of derden zonnepanelen wil plaatsen, is dat alléén toegestaan na goedkeuring door de eigenaar. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

 

Bron
Spelregels voor het beheer van gebouwen in de gebouwenexploitatie (gemeente Tilburg, maart 2015). Aangepast door redactieteam (augustus 2015)