LinkedInYouTubeTwitter

4.4 Eigenaarsonderhoud

Keurmerk ChefproofEr worden twee vormen van eigenaarsonderhoud onderscheiden.

  1. Planmatig onderhoud, waaronder:
    1. kort cyclisch onderhoud, zoals jaarlijks, regulier, contractonderhoud, servicebeurt, onderhoudsbeurt, wettelijke keuringen;
    2. lang cyclisch onderhoud; planmatig, groot en vervangingsonderhoud, zoals opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (ook uitgesteld correctief onderhoud).
  2. Niet-planmatig onderhoud zoals correctief onderhoud, naar aanleiding van klachten, storingen, schade en vandalisme.

 

Specifieke projecten, zoals andere bestemming of andere functies (renovatie, transformatie, nieuwbouw, aankoopadviezen) worden niet als onderhoud aangeduid. Om te bepalen of een bepaald werk nog als onderhoud wordt gezien of als specifiek project, worden de volgende criteria gehanteerd (= voorbeeld):

 

Onderhoud of specifiek project?

 

Toelichting
In de literatuur worden verschillende indelingen gehanteerd waarin het onderhoud wordt opgehangen aan zaken als:

  • wanneer en hoe (zoals bovenstaand);
  • type maatregel (preventief en correctief);
  • wijze van financiering (via normale exploitatie of voorziening).

 

Hoewel de onderverdeling in planmatig en niet-planmatig (nog) geen algemeen gebruik is, heeft het redactieteam voor deze opzet gekozen omdat het een goede kapstok biedt voor de werkplanning.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast n.a.v. teamoverleg gemeente Oss (januari 2015) en door redactieteam (februari 2015)

 

Begrippen
Meerjaren onderhoudsplan, Planmatig onderhoud

 

Meer informatie