LinkedInYouTubeTwitter

4.5 Planmatig onderhoud

Keurmerk ChefproofVoor het planmatig onderhoud wordt gewerkt aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan, dat:

  • periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of eens in de vijf jaar) wordt opgesteld door ............ (zelf invullen);
  • inhoudelijk wordt afgestemd met ............ (eigenaar, huurders, gebruikers en dienstverleners);
  • inzicht geeft in het huidige onderhoudsniveau;
  • concreet richting geeft aan de activiteiten om het onderhoud op het gewenste niveau te brengen of te houden (inclusief benodigde inzet);
  • een tijdshorizon heeft van tien jaar met een doorkijk naar twintig jaar of langer;
  • al of niet wordt vastgelegd in een besluit;
  • al of niet wordt vertaald in een (dienstverlenings-) overeenkomst en
  • zowel bij het opstellen als na vaststelling goed wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast n.a.v. teamoverleg gemeente Oss (januari 2015) en door redactieteam (februari 2015)

 

Begrippen
Meerjaren onderhoudsplan, Planmatig onderhoud 

 

Meer informatie