LinkedInYouTubeTwitter

5.3 Voorwaarden voor gebruik

Keurmerk ChefproofAan de gebruiker/exploitant kunnen voorwaarden voor gebruik worden meegegeven ten aanzien van:

  • prioritering bij medegebruik en verhuur van zalen/ruimtes;
  • tariefstelling bij verhuur van ruimtes;
  • duurzaam gebruik van gebouw en faciliteiten.

 

Toelichting
Op basis van het gewenste maatschappelijke rendement of specifieke beleidsdoelen kan de gebouweigenaar voorwaarden aan het gebruik van het gebouw stellen, bijvoorbeeld als het gaat over nevengebruik of onderhuur. Deze voorwaarden kunnen een algemeen of specifiek karakter hebben en bijvoorbeeld:

  • gelden voor bepaalde type voorzieningen, zoals scholen, sportaccommodaties of  MFA’s;
  • betrekking hebben op een specifiek gebouw of  groep gebouwen, bijvoorbeeld monumenten;
  • betrekking hebben op één facet van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld energie of openstelling op bijzondere dagen.

 

Prioritering bij verhuurEen voorbeeld van prioritering bij verhuur volgt hiernaast:

 

 Een spelregel over duurzaam gebruik van gebouw en faciliteiten zou kunnen zijn dat de gebruiker van het gebouw zich conformeert aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente en/of inzicht biedt in haar energiegebruik en de gemeente daar tegenover inzicht biedt in de kansen voor verduurzaming door monitoring van het energiegebruik van gelijksoortige gebouwen/activiteiten.

 

Denk bij de concrete invulling van dit onderdeel ook aan de gezamenlijke uitvoer van een (D)MJOP en een verplichte inkoop van duurzame energie, danwel de mogelijkheid om te participeren in duurzame inkoop van deze diensten en levering door de gemeente.

 

Bron
Spelregels vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014) en bijeenkomst Spelregels verduurzaming (17 maart 2016)

 

Begrippen
Maatschappelijk rendement, Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

 

Meer informatie