LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk In Control tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2021 Focus op monitoring

Tijdens de bijeenkomst rondom monitoring in juni ging het vooral over: wat monitoren, hoe monitoren, wat vraagt het van je organisatie, hoe doen anderen het en welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak te verwachten. Dit en andere onderwerpen komen ook terug in de 7e editie van In Control.

 

2020 Focus op Verduurzamen

Tijdens 2 online bijeenkomsten (juli en september) is de basis gelegd voor de 6e editie van In Control. Centraal thema hierbij was de verduurzaming. Hoe kan informatiemanagement bijdragen aan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed? Dashboards (bijvoorbeeld die van Utrecht), datakoppeling en handig gebruik maken van big- and open data kunnen hierbij goed van pas komen. Tijdens de (online) Maatschappelijk Vastgoeddag is vanuit de studio het eerste exemplaar van de publicatie uitgereikt aan Renée Heeren van het Kadaster..

 

2019 Focus op Handige informatie

2019 was het jubileumjaar voor In Control. Alweer 5 jaar onderzoek naar vastgoedinformatiemanagement. Met het thema 'Handige Informatie' lag de focus met name op:

  • beschikbaarheid van data (als basis voor goede beslissingen, bijvoorbeeld over het energiegebruik en het gebruik van accommodaties)
  • transparantie van data (openbaarheid van gegevens als basis voor een goed gesprek)
  • bruikbaarheid van data (om niet om te komen in data, eenvoudige en gebruiksvriendelijke dashboards)

Tijdens de Jaarbijeenkomst in Hilversum zijn de resultaten van In Control 2019 gedeeld en het eerste exemplaar van de publicatie overhandigd.

 

2018 Focus op Duurzaam en slim

Het onderzoek naar de systemen en de gebruikerservaringen is gecontinueerd. En tijdens 2 bijeenkomsten in juli en september is verder inhoud gegeven aan de publicatie In Control 2019 met als thema Duurzaam en slim. In 2018 is een onderzoek onder gemeenten gedaan naar vastgoedmanagement en daarbij is tevens gevraagd naar de informatiebehoefte en de in gebruik zijnde informatiesystemen. Tijdens de Jaarbijeenkomst in december in Rotterdam zijn de resultaten van In Control gedeeld, de Awards uitgereikt en het eerste exemplaar van de publicatie overhandigd.

 

2017 Focus op Informatiemanagement voor vastgoed- en facilitiemanagers

Het onderzoek naar systemen en gebruikerservaring is herhaald. Ook zijn vier regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij via een quick-scan de stand van het land bij 50 gemeenten en scholen in kaart is gebracht (beter beeld van de ontwikkelfase). Daarnaast zijn nog een aantal kleinere onderzoeken uitgevoerd en diverse kennisbijeenkomsten gehouden hebben geresulteerd in de publicatie In Control 2017.

 

2016 Update informatiesystemen

Dit jaar is veel effort gestoken in het updaten van de reeds beschikbare informatie over informatiesystemen. Er zijn 2 thema bijeenkomsten geweest rond risicomanagement & informatie én Bouw Informatie Modellen (BIM). Dit alles heeft geresulteerd in de publicatie In Control! editie 2016.

 

2015 Bijeenkomsten met gebruikers

In 2015 zijn de informatiesystemen systematischer in beeld gebracht, gebruikerservaringen geïnventariseerd en er zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd. Van het geheel is de publicatie In Control! samengesteld.

 

2014 Systemen op een rijtje

In 2014 heeft Bouwstenen een globale inventarisatie gemaakt van informatiesystemen die gebruikt worden in de sector van het maatschappelijk vastgoed. Geen netwerkactiviteit wel heel informatief.