LinkedInYouTubeTwitter

Benchmark

Benchmarking is het op regelmatige basis vergelijken van de prestaties en werkwijzen van de eigen organisatie met die van leidende concurrenten en/of met die van toonaangevende organisaties in andere bedrijfstakken. Om hieruit de principes van een goede en effectieve aanpak te destilleren en deze op een eigen wijze te implementeren in de eigen organisatie.

 

Referentiepunt

Met benchmarking zoekt u een referentiepunt waaraan u uw eigen bedrijfsactiviteiten kunt spiegelen. Benchmarking is niet eenmalig. Het is een continu en gestructureerd leerproces waarin voortdurend gezocht wordt naar nieuwe ideeën om methoden en processen te verbeteren  en daarmee eigen prestaties te verbeteren.

 

In relatie tot traditionele concurrentie-analyse

In tegenstelling tot de traditionele concurrentie-analyse, waarbij men de prestaties van de eigen organisatie vergelijkt met die van een organisatie uit dezelfde markt, richt men zich bij benchmarking op processen. Niet noodzakelijkerwijs van directe concurrentie, maar ook van organisaties in geheel verschillende branches en sectoren. 

 

Bronnen

 

Verwijzing