LinkedInYouTubeTwitter

Onderhoud

 

Algemeen

  • Definities onderhoud, groot onderhoud, meerjarenonderhoudsprogramma, enz.
  • Spelregels rond onderhoud (technisch beheer)

 

Handleidingen

  • Handreiking Duurzaam Meerjaren GebouwenBeheer - RuimteOK, 2021: ondersteunt scholen het reguliere Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) te transformeren naar een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP).
  • Maturity Model ‘Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw’ - Hermans, Volker en Eisma - Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft, juli 2015: Handreiking voor een inhoudelijk gesprek over de stand van het opdrachtgeverschap binnen een organisatie.
  • Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed - Agentschap NL, januari 2013: Een gemeente kan duurzaamheid structureel opnemen in de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning).
  • Handreiking verduurzamen meerjaren onderhoud basisscholen - Agentschap NL, mei 2012: Handreiking voor gemeenten en schoolbesturen m.b.t. onderhoud van scholen in het primaire onderwijs om te komen tot een duurzaam meerjarenonderhoudplan (DMOP).
  • Onderbouwing voorziening groot onderhoud - VGS Advio, augustus 2013: Handvat voor de financiële planning van voorzieningen voor onderhoud aan schoolgebouwen. Zo kan op eenvoudige wijze een goed overzicht verkregen worden van de te verwachten kosten.

Tools opdrachtgeverschap

  • Routeplanner Opdrachtgeverschap (ROP) met toelichting - Aedes, april 2014: Een instrument voor de keuze van een geschikte bouworganisatievorm.
  • Toolkit PPS Light PPS Netwerk Nederland i.s.m. NIBCOPPSBAM en Houthoff Buruma de Toolkit PPS Light: Instrument waarmee publieke partijen kosteloos en snel vaststellen welke vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS) bij (maatschappelijk) vastgoed en regionale infrastructuurprojecten kunnen worden toegepast of niet. 

Modelovereenkomst onderhoud

Voorbeelden verdeling verantwoordelijkheid onderhoud (kruisjeslijst)

Voorbeelden van onderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed

 

Artikelen

  • Artikel ‘Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid’ - Roel Warringa, Helix, januari 2017: Met de introductie van de nieuwe NEN 2767-1 een geïntegreerde methode beschikbaar voor het vaststellen van de technische conditie van vastgoed èn infrastructurele objecten en dat biedt mogelijkheden.