LinkedInYouTubeTwitter

Rendement in beeld

Big data gebruiken om het maatschappelijke rendement van (sport) vastgoed in beeld brengen; de gemeente Eindhoven experimenteert ermee. 

 

Aan de hand van een aantal indicatoren onderzoekt de gemeente in hoeverre de sportvoorzieningen in de stad aansluiten bij de beleidsdoelen. "Maatschappelijk vastgoed moet een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen die de kosten legitimeert", aldus Michiel Oomen, strategisch adviseur data & innovatie bij de gemeente.  

Kloof dichten

De gemeente brengt vraag en aanbod het liefst als ‘matchmaker’ bij elkaar, met zo min mogelijk vastgoed in eigen bezit. Hier liggen kansen voor nieuwe data-technologie. Michiel: "We proberen de kloof tussen abstracte beleidsdoelen en uitvoering te verkleinen door beleid te operationaliseren naar meetbare indicatoren, en die vervolgens te voeden met data. Hierdoor weten we wat er speelt en kan er dynamischer gestuurd worden."

Prestatie-indicatoren

Voor de uitvoering koos de gemeente uit 36 kritische prestatie-indicatoren (KPI) er 6 uit die goed aansluiten bij de beleidsdoelen. Drie KPI’s vertegenwoordigen de financiële meerwaarde van een locatie en drie het maatschappelijk rendement.

Financieel en maatschappelijk

Michiel: "De financiële indicatoren waar we naar kijken zijn de WOZ-waarde, de inkomsten en uitgaven. De maatschappelijke indicatoren zijn bezettingsgraad, energieverbruik en klanttevredenheid. We meten per sportlocatie hoe hoog deze scoort op deze punten. Daarnaast kijken we naar de populariteit van voorzieningen in diverse buurten, de afstand en reisbereidheid, de sociale status van de wijk en het aantal leden in relatie tot het aantal velden."

Filteren

Uiteindelijk komt de data samen in een dashboard. "Daarin kan worden gefilterd op basis van gebied en type sport. Zo wordt inzichtelijk welke sportvoorzieningen goed scoren en waar ruimte voor verbetering is. Ook kan je bijvoorbeeld per wijk zien hoeveel sportvoorzieningen er zijn, in vergelijking met het gemiddelde op stadsniveau", aldus Michiel.

Andere beleidsvelden

De gemeente besloot de methode als eerst te testen in het kader van de voorzieningenplanning rondom sport. Michiel: "De beleidsdoelstellingen op het gebied van sport zijn erg concreet. Hierdoor zijn de prestaties relatief gemakkelijk in beeld te brengen. Uiteindelijk willen we de methode ook bij onderwijs en andere beleidsvelden gebruiken."Meedoen?

  • Kom naar de bijeenkomst over handige informatie op 23 september 2019

  • Kom naar de jaarbijeenkomst op 28 november 2019 voor meer inspiratie over informatiemanagenent. 

  • Word partner en neem deel aan één van onze netwerken en één of meer ontwikkelactiviteiten.

   


Meer informatie


Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.