LinkedInYouTubeTwitter

Rijksadviseurs willen waardesturing

Francesco Veenstra

In de nieuw verschenen agenda 2021-2024 pleit ook het College van Rijksadviseurs ervoor om rijksbezit integraler en beter in te zetten voor publieke waarden.

In haar agenda werpt het College van Rijksadviseurs (CRa) een blik op het Nederland van over honderd jaar en welke beslissingen daarvoor nu moeten worden genomen.

Verbinden korte en lange termijn

Het college schetst een aantal stevige uitdagingen waarvoor we op dit moment staan, onder andere op het gebied van klimaat, economie en sociale rechtvaardigheid. Op deze en andere gebieden wil het CRa publieke waarde voor lange termijn bewerkstelligen. Dat gaat verder dan de losse beleidsdoelen van verschillende departementen; het college wil nadrukkelijk op zoek naar verbinding, eenzijdige belangen overstijgen, innovatie uitlokken en met dit alles de korte termijn verbinden met de lange.

Rijksvastgoed als breekijzer

Opvallend in deze ambities is de rol die het CRa toekent aan het maatschappelijk vastgoed: eigendommen van het Rijksvastgoedbedrijf vormen volgens het college een geducht breekijzer om publieke waarde te creëren. De Rijksadviseurs hekelen de marktlogica waaraan het Rijksvastgoedbedrijf afgelopen periode werd onderworpen: hoewel dit leidde tot financieel rendement, zorgde het ook voor gemiste kansen en zelfs publieke nevenschade.

Image
College Rijksadviseurs

Geen handel maar actie

Tijd voor actie, aldus het college, om met vastgoed maatschappelijke waarde te maken: “Het Rijk kan en moet zich losmaken uit de zelf opgelegde passieve opstelling die de deur noodgedwongen openzet voor de hoogste bieder, en de kans aangrijpen zelf het goede voorbeeld te geven. Want deze tijd vraagt om een handelende overheid. Niet in de zin van handeldrijven, maar van in actie komen.”

 

De oproep van de Rijksadviseurs past goed bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed van Bouwstenen-partners, waaronder gemeenten, scholen, bedrijven en rijksvastgoed. In het ontwikkelprogramma Van beleid naar ruimte onderzoeken we hoe we (nieuw) beleid goed ruimtelijk vorm kunnen geven.

 

 

Doe ook mee

Bijvoorbeeld met ons ontwikkelwerk van Beleid naar Ruimte of bel voor meer informatie 033-2584337 of stuur een mail naar nieuws@bouwstenen.nl.

Doe ook mee

Meer informatie

Reacties

Ik kan mij helemaal vinden in bovenstaande 'oproep'. Wij zijn enkele jaren op pad met het Rijksvastgoedbedrijf en maatschappelijke ondernemers om via leegstaand Rijksvastgoed maatschappelijke waarde te creëren. Beleidsregels die handeldrijven voorschrijven belemmeren de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Tijden zijn veranderd en dit vraagt om gerichte actie! En uiteraard moet een groot verschil gemaakt worden in zaken doen met commerciële of maatschappelijke ondernemers laat dat helder zijn. Zorg daarom voor maatwerkregels daarmee is het voor het RIjksvastgoedbedrijf ook in de praktijk mogelijk mee te bewegen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.