LinkedInYouTubeTwitter

Renovatie

(Keeris, 2001) Een zodanige architectonische, ruimtelijke, bouwkundige en installatietechnische integrale aanpak van een vastgoedobject, gericht op verbetering van het prestatieniveau, met behoud van de functie ervan, dat – mede ten gevolge van het door deze ingreep verlengen van de beoogde levensduur – een renderende continuering van de exploitatie van dat object mogelijk geacht wordt op het geplande niveau en in de gewenste (deel)markt ten behoeve van de beoogde doelgroep(en), dan wel de (eventueel) toegekende maatschappelijke functie. 

 

(Object in renovatie) In renovatie of ontwikkeling worden geacht te zijn die vastgoedobjecten, waarvan de renovatiekosten meer bedragen dan 25 % van de marktwaarde van het project voor het moment van renoveren.