LinkedInYouTubeTwitter

Vastgoedmanagement

(Keeris, 2001) Vastgoedmanagement betreft het geheel aan beheersactiviteiten van objecten die op de markt zijn gebracht voor verhuur. Vastgoedmanagement is gericht op het behalen van een optimaal rendement (financieel en maatschappelijk), het realiseren van waarde-ontwikkeling en de invulling van de overige doelstellingen. Dit gebeurt binnen de door de eigenaar gestelde randvoorwaarden, gedurende de beschouwde periode, op basis van de analyse van gesignaleerde marktontwikkelingen en verkregen exploitatieresultaten, alsmede door middel van een adequate marketing en professioneel relatiebeheer, waarbij de huurder(s) en (potentiële) doelgroepen centraal staan.

 

Vastgoedmanagement kan verdeeld worden in drie niveaus:

 
Vastgoedmanagement met activiteiten