LinkedInYouTubeTwitter

1400 Mogelijke thema's

Mogelijke thema's voor 2014

 1. financiering opgave;
 2. waardebenadering;
 3. mengen publiek-privaat;
 4. professionaliseren vastgoedmanagement;
 5. bestuurlijke aandacht.

 

ad 2 Waardebenadering voorstel Jan Kappers

De deelnemers aan de benchmark bij IPD hebben behoefte om de benchmark aan te vullen met een vergelijk op ‘maatschappelijke performance’. De vraag is echter hoe we dat gaan toevoegen aan de benchmark, hoe we dat inzichtelijk gaan maken, etc. IPD zal dat niet gaan verzorgen omdat dat niet hun core-business is, maar misschien kunnen we daarbij aanhaken op andere initiatieven?

Marc van Leent, Imke Pardoel (van Stimuland) en Jan Kappers hebben zich hierover gebogen. Al discussiërend ontdekten zij dat er meerdere ingangen / mogelijkheden zijn om de maatschappelijke performances inzichtelijk te maken. Belangrijkste vraag is waartoe moet het dienen? Voor de uitwerking kan wellicht worden aangesloten bij bestaande benchmarkt en databestanden. Het zou goed zijn hierover eens in gesprek te gaan met Chefs Vastgoed en eventueel anderen.


Wij stellen ons voor dat in zo’n bijeenkomst een drietal mogelijkheden/initiatieven worden gepresenteerd aan de chefs en we vervolgens in discussie met elkaar zoeken naar de meest geschikte vorm of combinatie. Daarbij zal een optimum moeten worden gezocht tussen:

 • inzicht (wat levert me dit op?)
 • inzet (welke moeite moet ik doen?)
 • kosten.

Een benchmark zal zich moeten ontwikkelen. Het kost een paar jaar voor het echt wat is. Maar we moeten ergens beginnen en met een aantal gemeenten die er daadwerkelijk wat tijd en moeite in willen stoppen de komende jaren.

Overigens:

 • heeft BMC een nieuwe benchmark rond vastgoedmanagement geïntroduceerd. Jan heeft hierover met ze gesproken.
 • heeft Ingrid gespoken met VGM over hun landelijk onderzoek vastgoedmanagement (145 gemeenten) en de mogelijkheid hierbij aan te sluiten (methodisch beter en valideren)
 • staat er op de website één en ander over maatschappelijk rendement (ook methodieken) 


Ad 4 professionalisering voorstel Willem Raaijmakers verder uitgewerkt

De gemeente Breda heeft zijn vastgoedmanagement gestandaardiseerd (zie dit artikel).

Binnenkort komt er een nieuwe ISO-standaard voor vaste activa. 

Is het een idee deze nieuwe standaard met elkaar door te nemen en te kijken in hoeverre hij ook de professionele vastgoedorganisatie bij gemeenten past?

Zie ook deze notitie.


Ad 5 Bestuurlijke aandacht

Idee is om in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen een artikel te maken over wethouder vastgoed/collegiaal bestuur, met interviews van bestuurders.

Na de verkiezingen gaan we graag verder met het bestuurlijk netwerk. 

Bijlage Size
Asset management vastgoed en ISO 55000-serie.pdf (718.12 KB) 718.12 KB