LinkedInYouTubeTwitter

14 Waardesturing

TijBoekje Van kosten- naar waardesturingdens de Najaarsbijeenkomst op 5 december 2013 is de publicatie van 'Van kosten- naar waardesturing' gepresenteerd. In aansluiting daarop willen we inventariseren of er voldoende animo is voor een vervolg in de vorm van cases en/of een Proeftuin Waardesturing.

 

Aanleiding

 • De huidige kostengestuurde benadering leidt tot onvoldoende resultaat: gebouwen zijn te duur, te complex en hebben te weinig meerwaarde; het moet slimmer en zakelijker.
 • We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze en instrumenten waarmee het is veroorzaakt (vrij naar Einstein). De benadering moet heel anders.
 • We hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Samen optrekken in een veilige en stimulerende omgeving, helpt ons sneller vooruit.

 

Doel

Het ontwikkelen van een meer zakelijke, waardegedreven praktijk in maatschappelijk vastgoed.

 

De opgave is als volgt: De omslag van kosten- naar waardesturing vraagt een herijking van cultuur, organisatie en systemen. In de publicatie worden zeven hordes genoemd die hiervoor genomen moeten worden. We willen de eerste horde gebruiken als aangrijpingspunt: van businessplan naar bouwplan. Dat kan in de bestaande voorraad en voor nieuwbouw.

 

Voor wie

Voor gemeenten, scholen, ontwikkelaars en adviseurs met een concreet project (nieuwbouw, renovatie of doorstart).

 

Werkwize

Werkende weg wijzer worden in het sturen op waarde en met elkaar tools ontwikkelen.

 

Cases

Partners kunnen cases inbrengen waarin de opgave van waardesturing centraal staat. We zoeken uiteenlopende cases.

 • Achterliggende informatie voor de case wordt op de website verzameld.
 • Zo mogelijk wordt voor elke casus door de icase-houder een aanzet voor een businessplan opgesteld of een voorzet gegeven voor de waardebenadering.
 • Vervolgens wordt samen tussen de case-houder en Bouwstenen een bijeenkomst georganiseerd waarin de case diepgaan wordt verkend, uitgediept en verder geholpen, met mensen betrokken bij de cases en experts uit het Bouwstenennetwerk.

 

Andere activiteiten

Paralel aan de cases worden andere activiteiten in Bouwstenenverband opgepakt, waaronder:

 • het uitbreiden van informatie over financieële en maatschappelijke waarde en tools voor waardebepaling/meting;
 • bespreking van maatschappelijke waardebenadering met chefs vastgoed
 • andere nog in te brengen activiteiten/input.

 

Verder uitdiepen en opschalen in proeftuinverband

Desgewenst worden gemeenschappelijke knelpunten geagendeerd en samen aangepakt. Dit doen we aan de hand van

 • Een paar bijeenkomsten voor uitwisseling en intervisie, bijeenkomsten voor betrokken professionals, met als onderwerpen:
  • reflectie op de casussen, bijeenkomsten en andere input;
  • gemeenschappelijke leerpunten;
  • inhoudelijke uitwerking/vertaling naar het werkveld.
 • Het bijhouden van webpagina’s met de resultaten van het (ontwikkel)werk.

 

 

Kosten en aanmelding

Partners van Bouwstenen kunnen een case aanreiken en op uitnodiging meedoen met de bespreking van een case.

 

Voor deelname aan de proeftuin rekenen we € 500,-/jaar voor partners en € 750,-/jaar voor niet partners.

 

U kunt zich hier aanmelden.

 

Meer informatie

Marc van Leent, de Wijkplaats, 06 - 5102 6684

 

Zie ook: