LinkedInYouTubeTwitter

Forse investeringsagenda nodig

Het Bouwstenen-netwerk pleit voor een forse investeringsagenda voor publiek gefinancierd vastgoed en een betere verbinding tussen rijksbeleid en de uitvoeringspraktijk.

 

De investering is nodig om lokale voorzieningen als scholen, bibliotheken en sportaccommodaties op peil te houden.

Verouderde voorraad

Veel gebouwen zijn functioneel verouderd. Daarbij ligt er een forse opgave op het gebied van ventilatie, de verduurzaming en klimaatadaptatie. Door de tekorten in het sociaal domein en de economische gevolgen van de pandemie, dreigt het voorzieningenniveau verder te verschralen. Juist in tijden van corona zijn dergelijke voorzieningen van groot belang. Daarbij zou de overheid met de investeringsagenda een impuls aan de werkgelegenheid kunnen geven.

Twee werelden

Om vaart te maken is wel een meer integrale benadering en bundeling van financieringsstromen vanuit het rijk nodig, volgens Bouwstenen. Ook zijn er nu allerlei sectorale regels die in de praktijk lastig aan elkaar te knopen zijn. Wethouder Eelco Eerenberg van Utrecht; “Het zou fijn zijn als onze eigen plannen en resultaten gaan aansluiten bij de Haagse werkelijkheid. Nu zijn dat nog twee verschillende werelden en dat levert nogal eens gedoe op.” 

Herkenbaar wensenlijstje

Bouwstenen besprak haar wensenlijstje voor afstemming met het rijk op 3 december 2020 tijdens haar Maatschappelijk Vastgoeddag met Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving. Van Poelgeest: “Het verlanglijstje is heel herkenbaar. Er is wel iets extra’s nodig, niet alleen in geld maar ook in extra regelgeving of soms dingen loslaten. Ik zou het heel goed vinden als we vanuit de klimaattafel met enige consensus bij de kabinetsformatie iets kunnen aanreiken. Maar we moeten daar niet op wachten en wel gaan beginnen.  

Geen Sinterklaas

Het netwerk verwacht niet dat het rijk voor Sinterklaas gaat spelen. Inzet is dat alle betrokkenen bijdragen, financieringsstromen worden gebundeld en het werkveld meer ruimte krijgt het geld effectief en efficiënt voor de maatschappelijke opgave in te zetten.

 

De oproep vanuit het Bouwstenen-platform sluit aan bij recente advies van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur, het convenant rond bibliotheken en de verschillende sectorale routekaarten voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Vooral in achterstandsgebieden zijn extra investeringen nodig om de verdere tweedeling in de maatschappij te keren.

 

Meedoen?

Dat kan. Word partner van Bouwstenen en maak elkaar wijzer op het gebied van duurzaamheid.

 

Heb je zelf relevante informatie waar we wijzer van worden? Stuur die dan naar nieuws@bouwstenen.nl.

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.