LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

De deelnemers kiezen zelf de thema's. Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk vastgoedmanagement tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2021

2021 stond eigenlijk in het teken van het verduurzamen in 7 stappen. Van april tot en met oktober was er iedere maand een webinar rondom één van de 7 stappen van verduurzamen. Aansluitend had het netwerk steeds de mogelijkheid om hierover door te praten, waarbij ook thema's als corona, de vastgoedorganisatie en de BBV aan bod kwamen. In december konden we elkaar zowel online als op locatie ontmoeten tijdens de hybride Maatschappelijk Vastgoeddag.

 

2020

In 2020 werd (uiteraard) veel aandacht besteed aan de gevolgen van corona voor het gemeentelijk vastgoed en andere actuele thema's als invulling leegstandsbeheer, hoe omgaan met gebruikers van MFA's energiebesparing. Maar de focus lag toch vooral op de route verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. De VNG-route is door Bouwstenen verwerkt in een praatplaat met de tools daarbij. Naast de 2 netwerkbijeenkomsten, kon het netwerk ook aansluiten bij een aantal (online) actualiteitencolleges en bij de Maatschappelijk Vastoeddag.

 

2019

In 2019 lag de focus grotendeels op de routes voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Daarnaast ook aandacht voor de ontwikkeling van de eigen vastgoedorganisatie en hoe je 'de basis op orde' krijgt. In het najaar hadden we het ook over de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer met Stef Strik, van het ministerie van EZK als gastspreker en sprak ook Wicher Schonau, VNG over de landelijke routekaart. Ook was het netwerk welkom en aanwezig bij diverse actualiteitencollege's en de Jaarbijeenkomst in Hilversum.

 

2018

In 2018 lag de focus op de verduurzaming.

  • Op 30 mei kwamen we met 60 gemeenten bijeen rond de voorbereiding van het Klimaatakkoord met Ferdi Licher van BZK, Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht) en Annemie Looze van de VNG.
  • 26 juni spraken we in en met Den Bosch over onderhoudscontracten en legde Ed Rooijakkers uit waarom installaties niet doen wat ze moeten doen.
  • 4 juli ging het over slim en duurzaam gebouwbeheer met de gemeente Almere en Hogeschool Utrecht als voorbeeld (indrukwekkend). De resultaten zijn te vinden in de publicatie In Control.
  • En in september hadden we, verspreid door het land (Meppel, Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar), bijeenkomsten over de resultaten van de VNG/Bouwstenen-enquête en de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

 Op 4 december kwam het hele netwerk bijeen tijdens de jaarbijeenkomst in Rotterdam. Tussendoor nog een beetje zoeken naar de beste vorm en plekken om kennis uit te wisselen.   

 

2017

In 2017 zijn we 'regionaal gegaan'. Dat betekent dat we bijeenkomsten verspreid over het land hebben georganiseerd en qua thema's inspelen op de behoefte van de minder grote gemeenten. 

 

Qua inhoud zijn we het jaar begonnen met de quik scan; speciaal voor gemeenten die in 2016 nog niet hadden meegedaan. Gevolgd door een bijeenkomst in Etten-Leur over de 'organisatie en beheer van MFA's', in Eindhoven over 'nieuwe generatie IHP's' en in Haarlem over de Vastgoedorganisatie.

 

Naast deze netwerk-bijeenkomsten konden de deelnemers ook aanschuiven bij bijeenomsten over informatiemanagement, rollen in het vastgoedmanagement, spelregels levenscyclusbeheer en uiteraard de Najaarsbijeenkomst

 

2016

Medio 2016 is het netwerk Vastgoedmanagement in ontwikkeling van start gegaan. Er is gesproken over 'Waar staat uw gemeente qua vastgoedmanagement' onder meer in de vorm van een quick scan en over de volgorde der dingen, wat eerst?