LinkedInYouTubeTwitter

Geclusterde aanpak Den Bosch

De gemeente Den Bosch verduurzaamt haar maatschappelijk vastgoed en maakt hierbij gebruik van een bijzondere manier van aanbesteden; geclusterd en samen met de markt.

 

De verduurzaming van de in totaal 104 gebouwen vindt plaats in 3 fases en wordt uitgevoerd door verschillende marktpartijen. Erik Leisink, portefeuillemanager maatschappelijk vastgoed: ‘We willen samenwerken met de markt, in plaats van alles zelf bedenken en aansturen.' 

 

Realistische doelen

Het doel is om al het maatschappelijk vastgoed voor eind 2020 minimaal op energielabel B of hoger te brengen. Ook moet het vastgoed zoveel mogelijk voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutraal) eisen. Tijdens de pilotfase die op dit moment wordt afgerond zijn vijf gebouwen onder handen genomen, waaronder een muziekcentrum en een school. Erik: ‘Uit deze pilot bleek dat onze doelen realistisch zijn. Alleen voor monumenten is het niet altijd haalbaar. Ook de samenwerking met marktpartijen is tijdens de pilot prettig verlopen.'

 

Clusters

Voor de aanbesteding van de benodigde werkzaamheden koos de gemeente niet voor de gebruikelijke weg. Erik: ‘We hebben besloten om het werk te verspreiden over meerdere marktpartijen. Uit de marktconsultatie kwam o.a. naar voren dat het in kleinere delen aanbieden van het werk beter past in de orderportefeuilles (veel bedrijven zitten vol) en dat ook kleinere lokale marktpartijen op deze manier een kans maken.' 

 

'We hebben eerst een aantal selectiecriteria voor aannemers en installateurs opgesteld. Hierna dienden partijen die hieraan voldeden hun referenties in. Uiteindelijk is hieruit een groep van 9 aannemers en installateurs gekozen, waarvan een deel afkomstig uit de pilot.’

 

‘De verschillende partijen leverden een plan van aanpak in, waarna we als gemeente een rangorde hebben opgesteld. Vervolgens verdeelden we de 104 gebouwen in clusters van ruim 30, waarbij we goed hebben gekeken dat er in elke groep een evenredig aantal ‘moeilijke’ en ‘makkelijkere’ gebouwen zaten.’

 

Toewijzing

‘Deze clusters zijn weer onderverdeeld in subclusters van zo’n 3 gebouwen. De 9 marktpartijen dienden hun voorkeur in voor het cluster dat het beste bij hun paste. Op basis van de eerder genoemde rangorde zijn de opdrachten uiteindelijk toegewezen.’

 

‘De werkzaamheden aan de gebouwen uit het eerste cluster vinden na de zomervakantie plaats, tegelijkertijd dienen de marktpartijen alvast hun voorkeur in voor de volgende ronde die eind dit jaar/begin 2020 plaatsvindt. Na de eerste fase evalueren we de resultaten, waarna we weer een nieuwe rangorde opstellen: op basis hiervan verdelen we dan opnieuw de opdrachten. Er is gekozen voor deze tijdsverdeling zodat marktpartijen en de gemeente niet overbelast zouden raken tijdens de uitwerking.’  

 

Samen

Gemeente Den Bosch wil graag samenwerken met de markt, in plaats van alles van bovenaf te sturen. Erik ‘Als je de verduurzamingsopgave helemaal vanuit de gemeente uitwerkt en uitzet in de markt, met het idee: de risico’s zijn voor jullie, dan kan dat weleens spaak lopen. We willen de markt uitdagen om binnen randvoorwaarden, zoals terugverdientijd en financiële ruimte, met slimmere, betere en goedkopere alternatieven te komen, en de risico’s op een juiste wijze verdelen.'

 

 

Meedoen?

Deel ook uw plannen en activiteiten met ons via nieuws@bouwstenen.nl.

 

Na de zomer helpen gemeenten elkaar vooruit met hun route naar verduurzaming tijdens verschillende regiobijeenkomsten. Doe mee op:

Word partner en neem deel aan ons netwerk verduurzamen of één van onze andere netwerken.

 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.