LinkedInYouTubeTwitter

Voorrang voor aansluiting op het net

stopcontactDe termijn om in te spreken op het voorstel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om maatschappelijke activiteiten voorrang te geven bij aansluiting op het net, is in oktober 2023 al gesloten. Op 18 april 2024 heeft het ACM haar besluit in de Staatscourant gepubliceerd.  

Een hele waslijst

'Congestie-verzachters' (categorie1), veiligheid, waaronder politie, defensie, waterveiligheid (categorie 2) en basisbehoeften zoals ziekenhuizen, woningen, afvalbeheer, onderwijs en openbaar vervoer (categorie 3) krijgen voorrang bij aansluiting op het net. Deze activiteiten stonden ook al in het concept-besluit.

Het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs krijgt wel voorrang. Het hoger en universitair onderwijs niet, omdat zij niet onder de startkwalificatie (leerplicht) vallen, motiveert ACM haar besluit.

Huisarts wel, sport geen voorrang

Diverse insprekers op het voorstel vinden dat het voorgestelde lijstje uitbreiding behoeft. Zij zien huisartspraktijken en sportaccommodaties ook als basisbehoefte. Zo vindt de gemeente Overbetuwe sportvoorzieningen “van essentieel maatschappelijk belang voor onze samenleving.” De gemeente Gorinchem benoemt in haar inspraakreactie het belang van zwembaden ook in relatie tot waterveiligheid. Huisartsen zijn nu wel in het besluit opgenomen (categorie 2) en sportvoorzieningen niet (geen ruimte voor).  

Snel implementeren

Ook de urgentie van het probleem wordt in de inspraakreacties onderstreept. Zo verzoekt de gemeente Bergen op Zoom de ACM “de netbeheerders de mogelijkheid te bieden om zo snel mogelijk gebruik te maken van het prioriteringskader na afloop van de consultatietermijn." De gevolgen van netcongestie spelen steeds meer op en een oplossing wordt met de dag noodzakelijker. 

In het besluit is nu geregeld dat netbeheerders vanaf 1 oktober 2024 verplicht zijn om in congestiegebieden het prioriteringskader te gebruiken. Netbeheerders die eerder dan 1 oktober 2024 hiervoor hun systemen hebben ingericht, mogen het kader eerder toepassen.   

Besluit bindend

Tot slot vragen veel insprekers zich af waarom het voorgestelde codebesluit niet bindend is. Het voorstel maakt het namelijk mogelijk, maar niet verplicht om bepaalde aanvragers voorrang te geven. De vier grootste gemeenten stellen dat het  “onwenselijk lijkt om maatschappelijk prioriteren af te laten hangen van een partij die zelf geen direct belang heeft bij maatschappelijk prioriteren, maar een uitvoerende taak heeft.”  Zoals we nu lezen is het besluit bindend. "De netbeheerders worden verplicht om in congestiegebieden, in afwijking van het ‘first come, first served’ beginsel, het vastgestelde prioriteringskader en prioriteringsproces toe te passen" staat op de site van ACM.

Andere contracten

Bovenop de voorrangsregels biedt de ACM aan netbeheerders de gelegenheid om contracten aan te bieden die het bestaande stroomnet efficiënter gebruiken. De nieuwe spelregels moeten ertoe leiden dat gebruikers het net tijdens de spitsuren tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 20 uur ontzien. Zo kunnen ze grootverbruikers vragen tijdens spitsuren geen stroom te gebruiken of terug te leveren. In ruil daarvoor kunnen ze korting krijgen. 

Lastige keuze

Tot nog toe staat in de wet dat netbeheerders aan iedereen moeten leveren en geen onderscheid mogen maken tussen verschillende aanvragen (wie het eerst komt, wordt als eerste geholpen). Door netcongestie ontstond er behoefte aan prioritering. Het zal niet makkelijk zijn geweest voor de ACM een goede afweging te maken. Argumenten die worden aangedragen klinken allemaal plausibel.

 

 

Meedoen? Dat kan

Wordt partner en doe mee met de gesprekken. Bel naar 033 258 4337 of stuur een mail naar info@bouwstenen.nl.

Image
Yes you can petrol enkel png

Meer informatie:

  • Codebesluit: Prioriteringsruimte transportverzoeken ACM (Staatscourant, 17 april 2024)
  • Zienswijzen: ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken (ACM, 31 oktober 2023)
  • Samenvatting: Zienswijzen rond maatschappelijk vastgoed (Bouwstenen, maart 2024)
  • Ontwerpbesluit: Prioriteringsruimte transportverzoeken (ACM, 13 juli 2023)
  • Webinfo: Netcongestie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.