LinkedInYouTubeTwitter

In het algemeen belang

wetIn de voorgestelde wijziging van de Wet Markt en Overheid worden meer eisen gesteld aan verhuur door gemeenten als ze minder huur dan de kostprijs in rekening willen brengen. Het algemeen belang van een lagere huurprijs moet strakker en vaker (opnieuw) worden gemotiveerd en verantwoord dan voorheen.

 

De voorgestelde wetswijziging is al diverse keren uitgesteld, maar ondertussen sorteren diverse gemeenten voor op het voorstel door hun huurbeleid aan te passen. Dat betekent in de praktijk ook een aanpassing van het algemeen belangbesluit dat ze moeten nemen om onder de kostprijs te mogen verhuren.

Beter motiverenLeoniek

Leoniek Driessens, adviseur bij Republiq: “Waar gemeenten volgens de huidige wet nog relatief eenvoudig kunnen verantwoorden dat een activiteit in het algemeen belang is, wordt dat in de toekomst, als de nieuwe wet wordt aangenomen, een stuk lastiger. Nu kan nog per sector worden beargumenteerd waarom er sprake is van een algemeen belang, maar straks moet dat worden gemotiveerd en gepubliceerd per verhuring. Ook moet de onderbouwing een stuk uitgebreider, is er meer aandacht voor de gevolgen voor derden nodig en komt er een geldigheidsduur voor vijf jaar voor de besluiten.”

 

“Een algemeen belangbesluit van 2016 was één A4-tje. Daar kan je als de nieuwe wet ingaat, niet meer mee aankomen”, zegt Paul Mooij, financieel strategisch adviseur bij de gemeente Amsterdam.  

Berekening kostprijshuur

Daarbij is het de vraag hoe de integrale kostprijs moet worden berekend. Op basis van eerder onderzoek van Bouwstenen en meer recent van Republiq, blijkt dat dit per gemeente verschilt en nauw samenhangt met de afschrijfmethode die de gemeente hanteert (meestal maar niet altijd 40 jaar). Ook zit er veel verschil in hoe met investeringen en personeelskosten wordt gerekend. 

Wet bestaat al langer

In de Wet Markt en Overheid wordt sinds 2012 geregeld hoe overheden zich moeten gedragen wanneer ze economische activiteiten verrichten. De wet heeft als doel om eerlijke concurrentie op de markt te bevorderen. Ook het verhuren van gemeentelijk vastgoed valt onder deze wet. Zo stelt de wet dat huurprijzen niet lager mogen zijn dan de kostprijs. Op deze manier wordt voorkomen dat de markt door te lage huurprijzen wordt verstoord. Wanneer het ten goede komt van het algemeen belang, mag er verhuurd worden tegen een lagere huurprijs. De meeste algemeen belangbesluiten komen uit 2014-2016.

Tijdelijkheid ervan af

De huidige Wet Markt en Overheid is een tijdelijke wet. Op 1 juli 2025 verloopt de wet. Verwacht wordt dat de nieuwe wet voor die datum van kracht wordt. In het wetsvoorstel wordt het tijdelijke karakter van de wet opgeheven.

 

 

Meedoen? Dat kan?

Het huurbeleid staat bij veel gemeenten op de agenda en dus ook op de agenda van verschillende netwerkbijeenkomsten, steeds vanuit een andere aanvliegroute:

Ondertussen werken we achter de schermen aan een informatiepagina over dit onderwerp en doen we samen met onze kennispartners onderzoek.

 

Ook jij kunt dit mogelijk maken door partner te worden en mee te doen in een van de netwerken of ontwikkelprogramma's. 

Image
Yes you can petrol enkel png

Meer informatie

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.