LinkedInYouTubeTwitter

Aan de slag met het Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

Er ligt een enorme opgave rond het Klimaatakkoord. Ferdi Licher, Ministerie van BZK, en Lot van Hooijdonk, wethouder duurzaamheid in Utrecht, lichten het akkoord toe. 

  

 

Licher en Van Hooijdonk zijn nauw betrokken bij de onderhandelingen rond het Klimaatakkoord en de besprekingen over de maatregelen voor de gebouwde omgeving. Daar vallen woningen onder, maar ook scholen, kantoren en ander vastgoed. Ze gaven hun toelichting tijdens de bijeenkomst van VNG en Bouwstenen op 30 mei jl. in Utrecht. 

2040

Ferdi Licher

Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van BZK: "In het Energieakkoord hebben we afgesproken dat we in 2050 een volledig CO2-arme gebouwde omgeving in Nederland hebben. Daarover maken we nu verdere afspraken in het Klimaatakkoord. Aan de sectortafel Gebouwde Omgeving bespreken we de gevolgen voor de gebouwde omgeving, waaronder maatschappelijk vastgoed. Het gaat om 7,6 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen. Gemeenten hebben zich via het Interbestuurlijk Programma (IBP) gecommitteerd aan het behalen van de doelstelling in 2040. Per sector maken we een routekaart voor het behalen van de doelstellingen, onder meer voor gemeentelijk vastgoed en scholen."

Pilot aardgasvrije wijken

Financiering en normering worden ook behandeld, vervolgt Licher. "Voor iedere sector kijken we hoe we ons einddoel kunnen bereiken. Welke normen en financiering zijn nodig? En wat is het meest kosteneffectief? We proberen nu al concrete afspraken te maken op dit gebied. Pilots en innovatie zijn daarbij van belang. We zijn gestart met de voorbereiding voor twintig aardgasvrije wijken. Factoren als opschaling, techniek, kostenreductie, aanhaken van andere opgaven en het faciliteren van bedrijven en burgers zijn in dat traject belangrijk voor ons. Ook het maatschappelijk vastgoed speelt hierbij een rol."

2,5 petajoule

"De Nationale Energieverkenning maakte duidelijk dat we de doelstelling van 100 petajoule (pj) energiebesparing uit het Energieakkoord niet halen met de huidige plannen. Daarom hebben we in het IBP vastgelegd dat gemeenten, medeoverheden en maatschappelijke partners voor 2020 gezamenlijk 2,5 pj willen besparen in het maatschappelijk vastgoed."

 

Lot van Hooijdonk

Geen nieuwe regels

Licher benadrukt dat er geen behoefte is aan nieuwe wet- en regelgeving. "We hebben gekeken naar wat nu al mogelijk is; op basis van de huidige techniek en wetgeving. Zo valt er energie te besparen door het beter afstellen van installaties en toepassen van de maatregelen uit de Wet Milieubeheer en het energielabel. Ook zien we mogelijkheden wat betreft schaalvergroting, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van scholen."

De wet VET

Van Hooijdonk drukt gemeenten en onderwijs op het hart om snel hun routekaart richting 2040 gereed te hebben. VNG helpt hierbij met handreikingen. "Maar ga ook nu al aan de slag met het verzamelen van relevante data, maak analyses en kijk welke afspraken qua aankoop van energie gemaakt kunnen worden. En houd rekening met de wet Voortgang Energie Transitie (VET). Nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt ingediend, krijgen in principe geen gasaansluiting meer." 

 

 

 

Meedoen?

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van gemeenten, scholen, corporaties, zorgorganisaties en andere partijen. In Bouwstenen-verband helpen zij elkaar vooruit om de ambities van Nederland op het gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen.

 

Wilt u ook meedoen? Overweeg een partnership en/of neem contact op met Ingrid de Moel via ingrid@bouwstenen.nl of 06-52310845. 

 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.