LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Onderhoud tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2021

Fijn dat het netwerk dit jaar is gegroeid. Gezamenlijk hebben we een paar mooie onderwerpen besproken die het onderhoudsmanagement naar een hoger niveau kan brengen. We zijn het jaar gestart met een bijeenkomst over onderhoudscontracten in de praktijk met 3 verschillende gemeenten met ieder een eigen aanpak en eigen rol. In het najaar kwam het netwerk elkaar rondom nieuwe technologieën voor inspecties van onderhoud. Tevens organiseerden we diverse relevante actualiteitencolleges, o.a. over de NEN8026 en NEN2767 en de Wet Kwaliteitsborging.

 

2020

Thema's in 2020 waren:

  • Veiligheid: actualiteitencollege en enquete
  • Verduurzaming; bijeenkomst met hobbels en tips
  • Organisatie: jaarbijeenkomst met voorbeeld Den Haag (zelf), een school in Amstelveen (door gemeente) en Leeuwarden (met Heijmans). 

 

2019

We starten het jaar met een bijeenkomst over het inkopen van inspecties (hoe beter en efficiënter) en het energie- en klimaatbeleid (wat betekent dit voor het onderhoudsmanagment). Dat laatste werken we verder uit in een bijeenkomst en publicatie over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk. Halverwege het jaar stapt Patrick Zeilemaker in als nieuwe trekker van het netwerk. De focus tijdens het najaar ligt op het operationaliseren van duurzaamheidsambities. Een thema wat ook aan bod komt in de publicatie In Control en tijdens een sessie van de Jaarbijeenkomst in Hilversum.

 

2018

In april 2018 hadden we een aantal bijeenkomsten samen met Sertum rond competenties en rollen van inspecteurs en adviseurs in het onderhoud en deelden we aanhaakpunten voor verbetering. In mei, juni en juli zoomden we in op de verduurzaming;

  • in mei samen met 60 gemeenten, het Ministerie van BZK en de VNG ter oplading van het Klimaatakkoord;
  • in juni rond onderhoudscontracten met Ed Rooijakkers in Den Bosch;
  • en in juli rond slim en duurzaam gebouwbeheer in Almere. 

De bijeenkomst over inspecties werd verschoven naar januari 2019 maar we zagen elkaar voor die tijd nog tijdens de jaarbijeenkomst. 

 

2017

Met 4 bijeenkomsten en een workshop tijdens de Najaarsbijeenkomst, was het een inspirerend en actief jaar voor het netwerk. Voor een groot deel heeft het netwerk zich bezig gehouden met de onderhoudscontracten: integrale contracten, wel/niet uitbesteden en hoe uitbesteden. Maar ook thema's als gewenste conditie en nieuwe NEN normen en aangepaste spelregels voor onderhoud zijn aan bod gekomen. 

 

In 2016

In 2016 heeft dit netwerk het levenslicht gezien. In september is er een drukbezochte bijeenkomst over (vast-)goed onderhoud in de praktijk geweest. Hier zijn de thema's opgehaald om in 2017 samen op te pakken. Ook is er een sessie over onderhoud tijdens de Najaarsbijeenkomst.