LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Energieneutrale gebouwen

Hieronder een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Verduurzamen tot nog toe. De impressies van de laatste bijeenkomsten treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van deze groep.

 

2021

We trappen 2021 af met een bijeenkomst rondom circulariteit. Wat is nodig om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben? We hebben veel ervaring uitgewisseld, maar er zijn ook nog heel veel vragen. In het (warme) najaar wiselen we kennis en ervaring uit op het gebied van natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. Ook hierbij geldt dat er nog een lange weg te gaan is.

 

2020

In 2020 lag de focus op de routekaarten verduurzaming, het klimaatbeleid in de eigen gemeente en klimaatadaptatie. Zo kwam o.a. de VNG routekaart ter sprake en verzamelden we onze aandachtspunten die we graag landelijk willen inbrengen. We wisselden ervaringen uit (o.a. de Rotterdamse aanpak) en kregen inzicht in de klimaatadaptieve aanpak van het Waterschap Vallei en Veluwe. In september kon het netwerk een online actualiteitencollege bijwonen over informatiemanagement voor het energie- en klimaatbeleid. Ook tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag was veel aandacht voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

 

2019

2019 stond grotendeels in het teken van het Klimaatakkoord en de Routekaarten verduurzaming. We hebben samen met het werkveld - ongevraagd - een bijdrage geleverd in de vorm van een eigen routekaart. Andere thema's dit jaar waren de Informatieplicht (de weg richting het voldoen aan de Infoplicht en de ervaringen daarmee), ons alternatief op de Informatieplicht (openbaarmaking energiegegevens) en sturingsinformatie (het operationaliseren van begrippen rondom gezondheid, duurzaamheid en circulariteit). Ook de Jaarbijeenkomst stond volledig in het teken van het thema verduurzaming.

 

2018

Begin 2018 ging het netwerk op safari bij Natuur Applicatie Centrum (NAC) in Raamsdonksveer, in mei heeft het zich tijdens een Bouwstenen/VNG bijeenkomst voorbereid op het Klimaatakkoord om in de volgende bijeenkomst mogelijke vervolgstappen te bespreken. In september kon het netwerk aansluiten bij de bijeenkomst van informatiemanagement over duurzame en slimme toepassingen. En in december ontmoetten men elkaar weer tijdens de Jaarbijeenkomst in Rotterdam.

 

2017

Besproken onderwerpen in 2017 waren onder andere The Natural Step (een aanpak die gemeenten helpt om duurzame ontwikkeling te integreren in hun strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen) en de mogelijkheden van samenwerken met marktpartijen bij het verduurzamen. Daarnaast is samen met het netwerk Financiële Experts een opzet gemaakt van een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan, welke tijdens een parallelsessie van de Najaarsbijeenkomst is gepresenteerd. Een infographic van dit DMOP is in de maak.

 

2016

Het netwerk heeft het dit jaar gehad over DBMO-contracten, SDE subsidies en (ver)bouwen en aanbesteden. We zijn op locatiebezoek geweest in Leiden en Almere. Daarnaast is het netwerk betrokken geweest bij de spelregels rond verduurzamen en bij de open dag van een duurzaam aanbestede school in Ulft.

 

2015

In 2015 weten de deelnemers van het netwerk elkaar steeds beter te vinden, zowel binnen als buiten de bijeenkomsten om. Tijdens de netwerkbijeenkomsten is dieper ingegaan op de eigen activiteiten, de plannen van aanpak, EPA's, GPR en gedeeld belang

Ook zijn er een aantal themacafe's geweest, aansluitend op de netwerkbijeenkomsten, o.a. over het stoken op houtsnippers, verduurzaming via het dak en gedrag in publieke gebouwen.

 

2014

In 2014 is er een nieuwe groep gestart. Deze is begonnen met een goed bezochte bijeenkomst in het zwembad Dijnselburg. Een goed voorbeeld van duurzaam onderhoud. De groep heeft verder de onderwerpen haalbare maatregelen en duurzaam doen besproken. In 2015 gaan ze hier mee verder.

 

2013
In 2013 is gesproken over de gemeentelijke aanpak, energiebesparing en monitoring, slim aanbesteden en financiering. Daarnaast heeft er een aparte sessie gedraaid tijdens de Najaarsbijeenkomst.

 

In februari is een bezoek gebracht aan de Veldhuizerschool, de duurzaamste school van Nederland.