LinkedInYouTubeTwitter

Actualiteitencolleges uit voorgaande jaren

Bouwstenen organiseert sinds 2019 introductie en actualiteitencolleges, waarbij deelnemers snel worden in- of bijgepraat over actuele onderwerpen. Deze bijeenkomsten zijn gratis voor partners en er is alle ruimte voor vragen. Sommige colleges vormen een opstap voor deelname aan een Bouwstenen-netwerk. Onderstaand de thema's van afgelopen jaren.

 

2021

 • IHP
 • Verduurzamen in 7 stappen (iedere maand een stap):
  • 1: Breng opgave in beeld
  • 2: Inventariseer en analyseer ontwikkelingen
  • 3: Maak aanpak op hoofdlijnen
  • 4: Reken door
  • 5: Stel uitvoeringsstrategie op
  • 6: Regel randvoorwaarden
  • 7: Monitoren feitelijk energieverbruik
  • Sturen en monitoren op basis van feitelijk energieverbruik
 • Wet Kwaliteitsborging
 • NEN 8026 (2x) 
 • NEN 2767
 • Leidinggeven aan verbeterteams
 • Bedrijfsvoering in het onderwijs:
  • Onderwijs in tijden van corona
  • Contractenrecht in het onderwijs
  • Aanbestedingen in het onderwijs
  • Privacy in het onderwijs

2020

 • BTW
 • Klimaatadaptatie
 • Basis op orde
 • Veiligheid
 • Informatie voor energie- en klimaatbeleid
 • Kostprijsdekkende huur

2019

 • Maatschappelijk vastgoed en de BBV
 • Informatieplicht Wet Milieubeheer
 • Regels rond duurzaamheid