LinkedInYouTubeTwitter

Van beleid naar ruimte

Er zijn veel nieuwe beleidsthema’s die vorm moeten krijgen in maatschappelijk vastgoed. Denk aan thema’s op het gebied van de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, goed onderwijs, gezonde werk- en leefomgeving, minder energiegebruik en een beter klimaat.

Vertaling naar plekken en houvast

Image
Inclusie

In dit ontwikkelprogramma verkennen we deze beleidsthema’s en kijken we naar hoe deze vertaald worden naar ruimte. Resultaten verwerken we in een publicatie en een tool voor vastgoedsturing. Dit programma is een vervolg op ons ontwikkelwerk rond 'vastgoedinvesteringen met impact' en heeft als doel het maatschappelijk rendement van het vastgoed te vergroten.  

Het ruimtelijk oog

We beginnen met de beleidsdoelen en de praktijk vanuit uiteenlopende invalshoeken. Alle informatie die daaruit komt brengen we samen en bekijken we met een ruimtelijk oog. Vervolgens vertalen we het naar zaken als locatie, massa, oppervlaktes en indeling, enzovoort.

Waardewiel voor sturing

Ook vertalen we de beleidsdoelen naar een instrument voor vastgoedsturing. Een instrument waarmee integraler en op meer waarden wordt gestuurd dan nu het geval is. En waarden die aansluiten bij sociale, economische en fysieke beleidsdoelen. Daarbij haken we aan bij reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde instrumenten waaronder het waardewiel van de gemeente Utrecht, het ambitieweb van het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeentelijk Duurzaamheidsindex, de waardetafel van het College van Rijksadviseurs en het waardeweb van de NEN 8026 (voor onderhoud). 

Houvast voor ambitiedocument

We maken geen Programma van Eisen. Wel aandachtspunten voor een ambitiedocument als je met een oude of nieuwe school in beter onderwijs en meer maatschappelijk rendement wilt investeren. Dat doen we samen met mensen uit ons netwerk en Marjanne, een afstudeerder.  

Praktijkvoorbeelden

Ook werken we samen met partners uit ons netwerk twee concrete cases uit. Centrale vraag daarbij is hoe je je nieuwe beleidsdoelen naar publieke ruimte kunt vertalen. Dat doen we met twee ontwerpers, met elk hun eigen focus. De cases zijn:

  • een school in Overschie, een nieuwbouwwijk in de gemeente Delft, samen met Hiltrud Potz van Atelier Groen-Blauw, gespecialiseerd is in duurzaam en natuurinclusief bouwen
  • de transformatie van een oud gemeentehuis in Alphen aan de Rijn, samen met Lyongo Juliana, gespecialiseerd in inclusief bouwen.

De uitwerking van deze cases wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Resultaten

De resultaten delen we gaandeweg, maar het zou ook mooi zijn als we op het eind van het jaar alle resultaten van dit ontwikkelwerk kunnen bundelen in een mooie nieuwe Bouwstenen-publicatie.

Wie doen er mee?

We doen dit samen met de netwerken Onderwijs (scholen en gemeenten), Sport, Zorg, Verduurzaming, Beleid & Vastgoed, Vastgoedsturing en Corporaties en met diverse bedrijvenpartners die een thema bij de kop willen pakken. 

 

 

Meedoen?

Dat kan? Meld je aan als partner en maak dit mede mogelijk door je kennis in te brengen en met je partnerfee. Partners kunnen een thema adopteren en met ons uitwerken. U kunt dit ontwikkeltraject ook financieel een impuls geven. Stuur voor meer info een mail naar portal@bouwstenen.nl of bel 033 258 4337.

 

Meer informatie