LinkedInYouTubeTwitter

Snel nieuwe scholen

Het boek Pronkjewail laat zien dat scholen in rap tempo kunnen worden vernieuwd. Van basisschool tot mbo, en van solitair gebouw tot kindcentrum.

 

Het boek gaat over de vernieuwing van 63 scholen in het aardbevingsgebied in Groningen en geeft goed weer hoe scholen snel kunnen worden aangepakt.

6 succesfactoren

Het begint met besef van urgentie. Het was duidelijk dat de voorraad snel opgeknapt moest worden. Heldere kaders, snelle financiële afstemming en goede samenwerking waren belangrijk voor het succes van het project. De vernieuwing is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep. Daarin zitten de wethouders van de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied. De stuurgroep heeft nauw samengewerkt met de schoolbesturen en de NCG was adviseur. Er is bewust gekozen om slim en multifunctioneel met de ruimte, om zo in te spelen op de krimp van de regio.

€ 400 miljoen

Realisering van het project is mogelijk geworden door uitgekiende stapeling van budgetten van het Rijk, de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, opdrachtgever) en gemeenten. In totaal is er een gezamenlijke investering gedaan van ca. € 400 miljoen. Dat komt neer op een gemiddelde van €2760,- per m2 BVO. 

5 jaar 

In totaal werkten er 11 gemeenten en zeventien scholen aan het vernieuwen van het scholenlandschap. Het ging om 63 projecten, waarvan 43 nieuwbouw en 20 renovatieprojecten. Het scholenlandschap is binnen 5 jaar volledig vernieuwd. Normaal staat er zo’n 40 jaar gepland voor zo’n opgave. 

175 pagina’s 

Het vernieuwen van de scholen draagt bij aan de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en speelt in op de krimp in de regio. In het boek Pronkjewail lees je alles over de aanpak en staan alle schoolgebouwen in beeld en tekst beschreven. 

Meer informatie

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.