LinkedInYouTubeTwitter

Boekwaarde

1. Het totaal van de nominale aanvangs- en (eventuele) bij-investering(en), verminderd met de nominale jaarlijkse afschrijvingsbedragen per kostencomponent over de verstreken exploitatieperiode, zoals die in de gevoerde financiële administratie verantwoord wordt.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

2. De boekwaarde is de waarde waartegen activa, in dit geval vastgoedobjecten, op de balans zijn opgenomen. 

 

Bron: Wikipedia (2015)