LinkedInYouTubeTwitter

Klaar voor de start

Image
Dennis Wiersma

 

In zijn Kamerbrief over de aanpak van verouderde schoolgebouwen toont minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) zich zoekend naar zijn rol. Gelukkig benoemt hij ook aanknopingspunten om op door te bouwen. En dat is hard nodig.

Erkenning belang

Positief in de brief van 23 november 2022 aan de Tweede Kamer is dat Wiersma ziet dat de aanpak van de verouderde schoolgebouwen 'randvoorwaardelijk' is voor het goed laten functioneren van het systeem, ofwel voor goed onderwijs en een gezonde leer- en werkomgeving.

Voldoende gegevens

Ook is er voldoende inzicht in de staat van de gebouwen. Zo heeft 10% van de recent benaderde scholen inzicht gegeven in de gebouwenvoorraad. Volgens de minister "valide vanuit onderzoeksperspectief". Hij had graag meer gezien, maar feitelijk kunnen we op basis van dit inzicht aan de slag. Mochten meer gegevens nodig zijn, dan zijn die te vinden in de Integrale Huisvestingsplannen die de meeste gemeenten inmiddels hebben.

Erkenning eigen rol

Ook positief is dat de minister bevestigt dat het Rijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Wat deze verantwoordelijkheid voor hem als minister ingewikkeld maakt, zo geeft hij aan, is dat onderdelen ervan zijn belegd bij verschillende ministeries. Bovendien moet het Rijk samenwerken met gemeenten, scholen en andere samenwerkingspartners. Hij ziet voor zichzelf een rol om "partijen bij elkaar te brengen en te zorgen voor een solide samenwerking tussen al deze partijen." Dat doet uiteraard niets af aan de verantwoordelijkheid van het Rijk te voorzien in voldoende middelen voor de onderwijshuisvesting. Die is bij wet vastgelegd.    

Dralen met onderzoek

Het blijkt nog lastig voor de minister om daad bij het woord te voegen. In plaats van actie te ondernemen doet hij opnieuw onderzoek, dit maal over hoe gemeenten en scholen hun budgetten optimaal kunnen inzetten. Daarbij verwijst hij naar lopende gesprekken met marktpartijen en het groeifonds. De uitkomst daarvan is nog ongewis en geen oplossing voor het probleem van de bekostiging.

In de brief wordt niet gesproken over de suggesties die hem vanuit het werkveld zijn aangereikt om de schoolgebouwen, zonder wetswijziging en zonder rompslomp, snel gezond en duurzaam te maken. Het werkveld is klaar voor de start. We gaan hierover graag met de minister in gesprek.

 

 

Meedoen?

Dat kan! Kom op 8 december 2022 naar de Maatschappelijk Vastgoeddag en kijk samen met ons hoe we de minister kunnen helpen scholen snel gezond en duurzaam te maken. Dat doen we onder andere in de sessies:

 • Challenge betere scholen
 • Rekenen aan betere scholen
 • Begroten en verantwoorden. 

 

Je kunt je hier aanmelden voor de dag en hier om partner te worden zodat we ons werk rond scholen en ander maatschappelijk vastgoed in 2023 kunnen voortzetten.

 

Ik ben erbij

Meer informatie

 • Brief: Update aanpak verouderde schoolgebouwen van minister Wiersma d.d. 23 november 2022
 • Brief: Samen voor beter onderwijs van minister Wiersma d.d. 21 november 2022
 • Brief: Financiële positie van het onderwijs 2021 van minister Wiersma d.d. 21 november 2022
 • Ontwikkelwerk: Deltaplan scholen
  • Brief; aan Tweede Kamer en drie ministeries met voorstel snelle aanpak (Bouwstenen)
  • Onderzoek recht op een gezonde school (TK Advocaten)
  • Onderzoek route geld voor gezonde en duurzame scholen (Argumentenfabriek)
 • Ontwikkelwerk BBV
 • Commissiedebat: Onderwijshuisvesting funderend onderwijs op 1 december 2022

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.