LinkedInYouTubeTwitter

Buurt- en wijkaccommodaties (ook zelfbeheer en wijkondernemingen)

In de welzijnsector wordt zo'n € 3 miljard per jaar uitgegeven aan huisvesting. In 2011 was er ongeveer 2,6 miljoen vierkante meter 'welzijnshuisvesting'. Deze meters worden betaald uit publieke middelen (Bron Bouwstenen 2011). Daarnaast zijn er nog meters die uit privaat geld worden betaald. Denk aan bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, sportkantines en buurthuizen in bezit van stichtingen, verenigingen en corporaties. Hoeveel buurt, club- en wijkcentra er in Nederland zijn, is niet bekend.  

 

Veel gemeenten en corporaties hebben als beleid dat de buurt-, club en wijkcentra zoveel mogelijk door bewoners zelf worden beheerd; van en voor de wijk. In achterliggende pagina's wordt hierop ingegaan.