LinkedInYouTubeTwitter

Landelijk onderzoek gemeentelijk vastgoed 2020

Om meer inzicht te krijgen in de ervaring en landelijke ontwikkeling rond gemeentelijk vastgoed hebben we onderstaande vragen opgesteld.

 

Het invullen kost naar verwachting 45 minuten tot een uur.  Er zijn vragen over het portefeuillemanagement, de verduurzamer, de beschikbare informatie, het onderhoud en financiele zaken. U moet de vragen in één keer invullen. U kunt het niet tussentijds opslaan. De complete vragenlijst is ook hier als printversie te downloaden.    

 

EnqueteWe vragen naar contactgegevens om te voorkomen dat er spook-enquêtes worden ingevuld en om te kunnen benaderen voor een eventuele toelichting. Contactgegevens worden niet met andere organisaties gedeeld, tenzij u hier toestemming voor verleend. 

 

De resultaten van de enquête worden (niet herleidbaar) verwerrkt in een Bouwstenen-publicatie en ook gebruikt voor het onderzoek van de VNG en Brink naar de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed (0-meting in het kader van het Klimaatakkoord). Zie hier welke gemeenten de enquête al ingevuld hebben.

 

Bedankt voor uw medewerking.